Univerzita třetího věku

  Kontakt:

  Informace o kurzech poskytuje studijní oddělení:

  tel. 220 181 383


  Kurz Základy katolické teologie

  Kurz poskytuje úvody do jednotlivých předmětů přednášených na KTF UK. Je určen především pro seniory z řad široké veřejnosti, není vyžadováno žádné potvrzení o předchozím studiu. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách. Kurz se uskuteční v období říjen 2017 až květen 2018. Výuka bude probíhat vždy v sobotu dopoledne ve dvou přednáškových blocích od 9:00 do 12:00. Celkový počet vyučovacích hodin je 32.


  Garantem kurzu je ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. . Vyhlášení kurzu Základy katolické teologie děkanem KTF UK zde.


  Místo konání

  sál Pastoračního střediska AP, Kolejní 4, Praha 6 (zadní trakt budovy KTF UK – kostel sv. Vojtěcha)


  Lhůta pro podání přihlášky

  30. září 2017


  Cena kurzu

  500,- Kč

  Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100, variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 189. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.


  Přihláška do kurzu:

  Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, na obálce označte“ U3V“ nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách. Přihláška do kurzu ke stažení zde.


  Přehled jednotlivých přednášek

  2. prosinec 2017: Filosofie

  9.0010.25: Úvod do filosofie / David Svoboda

  10.3512.00: Dějiny filosofie / Prokop Sousedík


  13. leden 2018: Fundamentální a dogmatická teologie

  9.0010.25: Úvod do křesťanství / David Bouma

  10.3512.00: Křesťanství a jiná náboženství / Denisa Červenková


  27. leden 2018: Biblické vědy

  9.0010.25: Úvod do Písma / Jaroslav Brož

  10.3512.00: Biblická exegeze / Josef Hřebík


  10. únor 2018: Kanonické právo

  9.0010.25: Teorie práva / Miloš Szabo

  10.3512.00: Konfesní právo / Václav Valeš


  24. únor 2018: Pastorální teologie a liturgika

  9.0010.25: Pastorace svátostí a svátostin / Aleš Opatrný

  10.3512.00: Úvod do liturgiky / Radek Tichý


  14. duben 2018: Církevní dějiny

  9.0010.25: Úvod do církevních dějin / Petr Kubín

  10.3512.00: Patrologie / Václav Ventura


  28. duben 2018: Morálka a náboženská etika

  9.0010.25: Úvod do morálky / Petr Štica

  10.3512.00: Křesťanská sociální etika / Vojtěch Mašek


  12. květen 2018: Křesťanské umění

  9.0010.25: Ikonografie křesťanského umění / Jan Royt

  10.3512.00: Barokní uměni v Čechách a na Moravě / Petra Oulíková  Poslední změna: 30. květen 2017 12:16 
  print
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám