Karel Sládek

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

Katedra teologické etiky a spirituální teologieKontakt:


informační systém UK


osobní www stránky
Životopisná data

 • narozen 23. 5. 1973

Vzdělání

 • 1991-1997 magisterský program na Přírodovědecké fakultě University Karlovy ve specializaci na fyzickou geografii – kontrétně krajinnou ekologii

 • 1999-2001    studium filosofie na Filozofické fakultě University Urbaniany v Římě

 • 2001-2004    studium teologie na Teologické fakultě University Urbaniany v Římě

 • 2004-2007    postgraduální vzdělání s rigorózní zkouškou a obhajobou rigorózní práce ukončené doktorskou zkouška a obhajobou disertační práce s názvem: Vladimír Solovjov: mystik a prorok na Katolické teologické fakultě University Karlovy

Seznam publikační činnosti

vědecké monografie

 • Vladimír Solovjov: mystik a prorok, Velehrad: Refugium, 2009

práce publikované v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech

 • Pavel Jevdokimov: jeho život a dílo, in Theologos, 2/2008, s. 74-86.

práce publikované v tuzemských recenzovaných vědeckých publikacích

 • Křesťanská a buddhistická spiritualita – dialog v jinakosti, in Studia Theologica, 1/2009, s. 70-79.

 • Židovská otázka v pojetí Vladimíra Solovjova, in Universum, 1/2008, s. 44-46.

 • Dva učedníci do Emauz: katolická a pravoslavná církev, in Dialog Evropa XXI, 3-4/2008, s. 42-46.

 • Východiska pro (nejen) křesťanskou mystiku, in Teologické texty 2008, č. 2, Ročník 19, s. 20-22

 • Katolicko-pravoslavný dialog ve "světle" dokumentu z Ravenny, in Teologické texty 2008, č. 3, Ročník 19, s. 90

 • Ruská idea krásy, jež spasí svět, in Communio, 4/2008, s. 401-405.

 • "Táborské světlo" v mystice východního křesťanství, in Communio, 2/2008, s. 163-172.

 • Raný Solovjov a jeho náboženské hledání, in Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska - portréty, Praha: Russia Altera, 2007 (v tisku)

 • Duchovní evoluce člověka u Nikolaje Losského, in Teologické texty 2007, č. 3, Ročník 18, s. 141-143.

 • N.O. Losskij a Československo, in Studia Theologica 23/2006, s. 45-61.

 • Sofiologie a Vladimír Solovjov, in Teologické texty 2006, č. 3, Ročník 17, s. 145-147.

 • Sublimace erotu v mystice Věčného Ženství u Vladimíra Solovjova, in Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti, Praha: Russia Altera, 2006, s. 173-185.

 • Teologická symbolika ikonopisectví, in Akord, Revue pro literaturu, umění a život, Říjen, 2006, s. 410-417.

 • Kosmické aspekty svátostí v pojetí V. Solovjova, in Teologické texty 2005, č. 4, Ročník 16, s. 144-146.

 • Pohled na teorii evoluce očima Vladimíra Solovjova, in Theologická revue, 2/2005, Ročník 76, s. 180-187.

práce publikované v recenzovaných  sbornících z konferencí

 • Staří lidé - zrcadlo společnosti a strážci kolektivní paměti, in 10. pražské gerontologické dny 2006, Praha 2006, s. 66-68.

recenze

 • Ryhor Baradulin, Žít!, Praha: Slovanská knihovna ČR, 2006, in: Teologické texty 2007, č. 2, Ročník 18, s. 110-111.

 • Andrea Riccardi, Il secolo del martirio, Milano: Mondadori, 2000, in Teologické texty 2006, č. 1, Ročník 17, s. 50.

 • Andrea Riccardi, La pace preventiva, Milano: San Paolo, 2004, in Universum, 4/2005, s. 43.

práce odbornějšího charakteru  publikované v ostatních tuzemských časopisech

 • Spirituální teologie: Praxe duchovního boje se zlem, in Exarchát, 17/2009, s. 12-13.

 • Spirituální teologie: Rubjovova Ikona Trojice v kontextu, in Exarchát, 16/2009, s. 7-8.

 • Průběh liturgie slovansko-byzantského ritu, in Navýchod, 3/2008, s. 20.

 • Dobrodružství s názvem ikonopisectví, in Navýchod, 1/2006, s. 22-23.

 • Ruský poutník stále prochází krajem, Cesta "Modlitby srdce" ve slovanské křesťanské spiritualitě, in: Navýchod, 3/2006, s. 30-31.

 • Duch chrámů a vznik ikonostasu u východních křesťanů, in Navýchod, 4-2005, Ročník 5, s. 16-17.

 • Duchovní a tvůrčí cesta Vladimíra Solovjova, in Navýchod, 3-2005, Ročník 5, s. 25-27.

 • Prorocký hlas radostné zvěsti dnešku, předmluva ke knize: Andrea Riccardi, Bůh nemá strach, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

Ostatní vědecká činnost

Výčet členství a funkcí v komisích, radách

 • člen České sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii

 • člen společnosti Sdružení Communio

 • člen redakční rady časopisu Communio

Přehled získaných grantů

 • 2009-2011 grant GAAV IAA908280902: Život a vliv Nikolaje Losského v akademickém světě prvorepublikového Československa (hlavní řešitel)

 • 2005-2006 grant GAUK 415/2005/A-TFP/KTF: Systematický výzkum kosmologie podle Vladimíra Solovjova (hlavní řešitel)

 • 2009-2011 grant GAAV IAA708280901: Role náboženství křesťanských a muslimských migrantů ve vztahu k liberálnímu státu (spoluřešitel)

 • 2008-2009 grant GAUK 69707: Etika mezi rozumem a zjevením (spoluřešitel)

 • 2007 grant MK ČR: Náboženská kultura - zřídlo integrace. Setkávání se nad východním křesťanstvím (spoluřešitel)


Poslední změna: 6. prosinec 2016 12:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

+420 220181244, FAX: +420 220181234

+420 220181400

+420 220181383

+420 220181384

+420 220181241


Jak k nám