Předměty oboru Katolická teologie

kurzy CŽV

Termín podání přihlášek na letní semestr: 16. únor 2020.


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020 vyhlašuje tyto kurzy celoživotního vzdělávání.


Anatoce a podmínky naleznete v detailech jednotlivých kurzů. Kurzy se konají v období zimního i letního semestru dle rozvrhu denního a kombinovaného studia v budově KTF.


Pastorální kurzy

Zimní semestr

Letní semestr


Bibliodrama

Bibliodrama je jedna z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, skupinové práce a biblické exegese. Jejím hlavním cílem je osobní setkání člověka s biblickým poselstvím, a to na rovině zkušenosti. Nejde tedy primárně o poznání racionální, nýbrž existenciální, o konfrontaci osobních zkušeností jednotlivce se zkušenostmi ostatních členů skupiny a s hodnotami uloženými v biblickém textu.


Seminář probíhá formou sobotních blokových setkání 3x za semestr – termíny budou upřesněny po dohodě s účastníky kurzu. Každý semestr se pracuje s novými biblickými texty, tzn. že během obou semestrů je zpracováno přibližně 5 témat se závěrečným dramatickým ztvárněním textu. Předpokládá se pouze otevřenost vůči biblickému poselství, ochota ke skupinové práci a k práci kreativními metodami (výtvarnými, dramatickými, pohybovými, literárními apod.). Konfesní příslušnost ani znalost bible nejsou podmínkou účasti na semináři. Znalost bibliodramatické práce je využitelná v pastorační, pedagogické i sociální praxi.


Termín výuky: 23. 11. 2019; 7. 12. 2019; 15. 2. 2020


kurzy starých jazyků

Zimní semestr

Letní semestr


Kurzy Vás uvedou do základní gramatiky a slovní zásoby těchto jazyků. Jsou určeny pro absolventy středních škol s maturitou i pro vysokoškoláky. Přihlásit se mohou i začátečníci.


Kurzy Latinský jazyk a Novozákonní řečtina se konají v období zimního i letního semestru vždy 90 minut týdně dle rozvrhu denního studia v budově KTF.

Kurzy Úvod do novozákonní řečtiny a Úvod do latinského jazyka probíhají o sobotách dle harmonogramu kombinovaného studia oboru Teologické nauky.


kurzy Kanonického práva

Zimní semestr

Letní semestr

Kurz je určen k získání dalších odborných znalostí v oboru. Předpokladem k účasti je alespoň znalost teorie a filosofie práva; jiné právní vzdělání je výhodou.


Poslední změna: 10. březen 2020 08:41 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty