Jakub Šenovský

Mgr. et Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D.


Ústav dějin křesťanského uměníKontakt:


IS studiumŽivotopisná data


 • 2002-2006 Gymnázium Zlín Lesní Čtvrť

 • 2006-2009 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obor Filosofie; ukončeno 2009 s titulem Bakalář. Bakalářská práce na téma Kynismus a Diogenés ze Synopé

 • 2009-2011 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – studium navazujícího magisterského oboru Obecná antropologie se specializacemi lingvistická a sociální antropologie (diplomní specializace), filosofická antropologie; ukončeno 2011 prací Husitská oikonomie. Titul Mgr.

 • 2011–2015: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – studium doktorského oboru Integrální studium člověka – Obecná antropologie se specializací na filosofickou antropologii. Ukončeno 2015 prací Člověk, intelekt a číslo v myšlení Mikuláše Kusánského. Titul: Ph.D.

 • 2009–2016: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy – studium magisterského oboru Katolická teologie. Ukončeno 2016 prací Transcendentální zkušenost Karla Rahnera jako východisko reflexe věrohodnosti křesťanství. Titul: Mgr.Hlavní oblasti zájmu


 • Novoplatonismus, renesanční filosofie, novověká a současná kontinentální filosofie, filosofie vědy; antropologie a filosofie náboženství, sociální teorie poznání.Bibliografie • Metafyzické předpoklady empirického projektu Mikuláše Kusánského v Idiota de staticis experimentis; in Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, č. 2, r. 3 (s. 140-151), Olomouc 2012

 • Die intellektuelle Transzendenz bei Nikolaus von Cues; in Novak, A. (Hrsg.), Grenzen der Transzendenz, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2013

 • Absolutno, moudrost a překonání zásady sporu v Idiota de sapientia Mikuláše Kusánského in Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Togga, Praha 2014

 • Intelektuální transcendence Mikuláše Kusánského, in Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Togga, Praha 2014

 • Metafyzické předpoklady empirického projektu Mikuláše Kusánského v Idiota de staticis experimentis, in: Novák, A. (vyd.) Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Togga, Praha 2014

 • Nietzsche a Ježíš Kristus, in Nietzsche a (ne)přátelé, Supplementum Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum, Togga, Praha 2015

 • Zápas o šíři smysluplnosti skutečnosti u Hérakleita a Aristotela, in: Benyovszky, L. (vyd.) Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum VI/2016, Togga, Praha 2017

 • Místo zla v řádu veškerenstva u Aurelia Augustina, in: Život, zlo a lidskost (v přípravě)

Poslední změna: 23. leden 2017 15:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám