Kurzy dějin umění 2017/2018


Kurzy celoživotního vzdělávání v oblasti dějin umění

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy pro akademický rok 2017/2018 vyhlašuje tyto kurzy celoživotního vzdělávání v oblasti dějin umění.

Anatoce jednotlivých kurzů naleznete zde.


Kurz Dějiny umění

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bodnárová

telefon: 220 181 279

e-mail:


Kurz Vás prostřednitvím monotematicky zaměřených přednášek seznámí s jedním z témat dějin umění. Pokud přednášející poskytnou písemné doplňující materiály k přednáškám, budou automaticky zasílány posluchačům, kteří o to projevili zájem v přihlášce, na jejich kontaktní e-mail.

Termín přihlášení

30. 9. 2017

Přehled přednášek

 • 6. říjen: Úvod do dějin umění

  PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

 • 13. říjen: Architektura a sochařství doby románské a gotické: Francie, Anglie, Itálie

  PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

 • 20. říjen: Sochařství doby románské a gotické: Střední Evropa, Německo

  PhDr. Jana Peroutková, Dis.

 • 27. říjen: Deskové malířství doby gotické: Itálie, Francie, Německo, Střední Evropa

  PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.; PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.

 • 3. listopad: Knižní malba doby raně gotické až vrcholně gotické: Francie, Itálie, Střední Evropa

  PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

 • 10. listopad: Užité umění ve středověku

  PhDr. Jana Peroutková, Dis.

 • 24. listopad: Architektura renesance: Itálie a Střední Evropa

  PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.

 • 1. prosinec: Sochařství renesance: Itálie a Střední Evropa

  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

 • 8. prosinec: Malířství renesance: Itálie, Franko-flámská oblast, Francie, Německo

  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.

 • 16. prosinec: Kresba a grafika v renesanční Evropě

  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

 • 5. leden: Barokní architektura: Itálie, Německo

  Ing. Mgr. Daniela Štěrbová, Ph.D.

 • 12. leden: Barokní architektura: Střední Evropa

  Ing. Mgr. Daniela Štěrbová, Ph.D.

 • 23. únor: Barokní sochařství: Itálie

  PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

 • 2. březen: Barokní malířství: Itálie, Francie

  PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

 • 9. březen: Barokní malířství: Německo, Střední Evropa

  PhDr. Marek Pučalík, Ph.D.

 • 16. březen: Umění 19. století ve světě

  Mgr. Miroslav Šmied

 • 23. březen: Umění 19. století v Českých zemích

  PhDr. Milan Pech, Ph.D.

 • 6. duben: Architektura 19. století

  Mgr. Miroslav Šmied

 • 13. duben: Umění konce epochy (secese, symbolismu ad.), architektura, sochařství, malířství, užité umění ve světě i v Českých zemích

  PhDr. Milan Pech, Ph.D.

 • 20. duben: Moderní světové sochařství a malířství

  PhDr. Milan Pech, Ph.D.

 • 27. duben: Moderní architektura, sochařství a malířství v Československu

  PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

 • 4. květen: Umělecké tendence od 60. let 20. století po současnost ve světě a v Československu

  PhDr. Milan Pech, Ph.D.

 • 21. květen: Současná architektura ve světě a v Československu

  PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

 • 18. květen: Fotografie, film, nová media v moderním a současném umění

  PhDr. Milan Pech, Ph.D.

 • 25. květen: Závěr kurzu


Ke stažení:

harmonogram kurzu 2017/2018

přihláška do kurzu 2017/2018

vyhlášení kurzu pro akademický rok 2016/17

Přehled přednášek 2017/2018


další kurzy CŽV

 • Přehledné dějiny antického a středověkého umění

 • Přehledné dějiny renesančního umění

 • Přehledné dějiny barokního umění

 • Přehledné dějiny umění 19. a 20. století


Jedná se o dvousemestrální přehledové přednášky vedené kvalitními vyučujícími, kteří vás průřezově seznámí s dějinami umění daného období. Účastníci CŽV se budou hodin účastnit spolu se studenty denního studia. Kurz je určen především absolventům vysokých škol. Přednášky budou probíhat vždy 1krát týdně po dobu 90 min. dle rozvrhu denního studia. Anotace jednotlivých kurzů naleznete zde.


Termín přihlášení:

30. 9. 2017 pro kurzy probíhající v zimním semestru

12. 2. 2018 pro kurzy probíhající v letním semestru


Ke stažení:

Přihláška do kurzu


Poslední změna: 18. září 2017 14:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám