• Aktuality

Aktuality


7. června 2017

Dne 7. června byl akademickým senátem dle Řádu pro volbu kandidáta na funkci děkana zvolen nový kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. Dle Statutu Katolické teologické fakulty UK, základního dokumentu fakulty, předkládá Velký kancléř kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, jméno zvoleného kandidáta Kongregaci pro katolickou výchovu k církevnímu potvrzení Apoštolským stolcem. Poté rektor Univerzity Karlovy jmenuje navrženého kandidáta děkanem.  


Pokud bude kandidát na funkci děkana potvrzen, vystřídá dosavadního děkana ThLic. Prokopa Brože, Th.D., který vykonával tuto funkci po dvě volební období od roku 2010. Nový děkan bude pátým v pořadí v novodobé historii Katolické teologické fakulty, po jejím opětovném začlenění do svazku Univerzity Karlovy v roce 1990. 


Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. je český teolog, svůj vědecký zájem směřuje na výklad základních otázek katolické teologie a na české dějiny tohoto vědního oboru. Vystudoval studium filosofie na Lateránské univerzitě v Římě, dále studoval na římské Accademia Balthasar. Licenciát filosofie získal v roce 1997 na Pontificia Universitas Gregoriana. V roce 2006 na Katolické teologické fakultě UK ukončil doktorské studium teologie, v roce 2009 se zde také habilitoval. O šest let později byl jmenován profesorem.


Je členem vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích i místní teologické fakulty. Je členem oborové rady KTF UK a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zastává post vedoucího Centra dějin české teologie při KTF UK, vedoucího redaktora zpravodaje KTF UK Doxa a místopředsedy správní rady Nadačního fondu Arnošta z Pardubic. Je členem akademického senátu Univerzity Karlovy. V roce 2005 získal stříbrnou pamětní medaili UK za vynikající zásluhy o rozvoj KTF UK. Mezi jeho nejnovější monografie patří Cur homo? A history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels (Praha 2014), Anthropologia sacra: Origini dellˈantropologia teologica nellˈortodossia veteroprotestante (Milano 2014) a Odvaha být církví: Josef Zvěřina v letech 1913–1967 (Praha 2013).


Zdroj fotografie: Akademický senát Univerzity Karlovy, autor fotografie Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty