• Aktuality

Aktuality


Volby do Akademického senátu UK

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil na svém zasedání dne 27. 9. 2017 (viz usnesení) Volby do Akademického senátu UK.


Volby proběhnou ve dnech 11., 13. a 14. listopadu 2017 v době vždy od 10 do 14 hodin.


Volební období: únor 2018 – leden 2021


Voleni budou 4 zástupci KTF UK, z toho 2 akademičtí pracovníci a 2 studenti. Akademičtí pracovníci mohou volit jen akademické pracovníky, studenti pouze studenty.


Volební komise: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (předseda);

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D., Barbora Sadilová.


Seznam kandidátů do akademického senátu Univerzity Karlovy


Komora akademických pracovníků:

  • Benedikt Mohelník, Th.D.

  • PhDr. Milan Pech, Ph.D.

  • David Vopřada, Dr.


Studentská komora

  • Bc. Barbora Uchytilová

  • Mgr. Kateřina Volfová


Kandidáti mohou své propagační materiály o maximálním rozsahu 1 listu formátu A4 vyvěšovat na magnetickou nástěnku vlevo před děkanátem. Prostřednictvím předsedy AS KTF UK, Davida Vopřady, Dr., je pak možné materiály zveřejnit také na internetových stránkách fakulty a na facebooku KTF. Materiály ve formátu pdf zasílejte na adresu voprada@ktf.cuni.cz. Materiály kandidátů mohou být na nástěnce vyvěšeny pouze do začátku voleb.

Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty