• Aktuality

Aktuality


Tradiční adventní exkurze

„I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha“

exkurze studentů a absolventů KTF UK a PedF UK, tentokrát do severních Čech



Termín

9. 12. 2017 (druhá adventní sobota), odjezd v časných ranních hodinách (6,45 hod) z Dejvic od Katolické teologické fakulty, roh ulic Zikovy a Thákurovy, večer příjezd do Prahy (zřejmě v 19,00 hodin)

Vedoucí exkurze

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Přibližný program

Horní Police (významné barokní poutní místo) – Velenice (skalní kaple s bohatou reliéfní výzdobou) ­ Svitávka (rozsáhlé prostory vytesané ve skalách, mlýnský náhon v pískovcovém bloku) – Cvikov a okolí (skalní reliéfy Bičování Krista, Útěk sv. Rodiny do Egypta, Ukřižování Krista aj.) – Kryštofovo Údolí (dřevěný kostel, muzeum betlémů v jednom z betlémářských center, Jírův betlém uprostřed vsi)

S sebou

jídlo a pití na celý den (přes den žádné zastávky v restauracích a hostincích, zastávka až po setmění), pevná obuv (reliéfy jsou někdy mimo frekventované cesty), funkční baterka!!!, teplé oblečení.

Počet účastníků

minimálně 35, při menším počtu přihlášených bude nutno zvýšit cenu. Kdo se dřív přihlásí, má přednost před opozdilci. Přihláškou se rozumí zaplacení dopravy nebo závazná dohoda u Jany Bodnárové, bližší informace u M. Sládka (konzultace každé pondělí a úterý mezi 7,30 a 8,30 v kanceláři 1067 vlevo na konci chodby na KTF UK).

Cena exkurze

300,- Kč (doprava).

Peníze je třeba zaplatit nejpozději do čtvrtka 30. 11. Každý si zároveň na cestu připraví úhrnem cca 50,- Kč na vstup do expozice v Kryštofově Údolí.



Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty