• Aktuality

Aktuality


19. března 2018

V polovině dubna proběhne dlouho připravovaná repatriace ostatků kardinála Josefa Berana. Tato velká osobnost zasáhla i do dějin naší Katolické teologické fakulty, se kterou byla spjata v rozmezí let 1929 – 1946.kardinál Josef BeranJosef Beran se narodil 29. 12. 1888 v Plzni. Své teologické vzdělání a následně i doktorát získal na Pontificium Collegium Urbanum De Propaganda Fide v Římě. Poté se navrátil do Čech a začal vykonávat pastorační činnost. Na Katolickou teologickou fakultu nastoupil v letním semestru roku 1929 a začal přednášet pastorální teologii. V tomto oboru se v březnu roku 1932 také habilitoval, a to předložením práce Mešní liturgie secundum rubricam ecclesiae pragensis ve století XV. a XVI. Příspěvky k vývoji liturgického práva partikulárního v Čechách. V témže roce se stal také rektorem pražského arcibiskupského semináře. Ačkoli byl velmi časově vytížen, jeho odbornost v rámci pastorální teologie rostla. Proto byl roku 1934 jmenován mimořádným profesorem pastorální teologie. Návrh k řádné profesuře byl předložen pět let poté. Z důvodu uzavření vysokých škol však ke jmenování již nedošlo. Na vysoké škole tedy již působit nemohl, avšak až do roku 1942 zastával alespoň funkci rektora semináře. Poté byl ale zatčen a až do konce války vězněn. Nejprve na Pankráci, pak v Terezíně a nakonec byl převezen do koncentračního tábora Dachau. Válečné útrapy přežil a díky tomu se mohl v roce 1945 opět vrátit do funkce rektora semináře i pedagoga naší fakulty. Dořešena byla i jeho řádná profesura pastorální teologie. Ke jmenování došlo 29. dubna 1946 se zpětnou účinností od 1. května 1939. Ve své nové funkci však stihl „odučit“ pouze letní semestr a část zimního. Dne 4. listopadu 1946 byl totiž jmenován pražským arcibiskupem a svých postů spojených se seminářem a fakultou se musel vzdát.


Budova Katolické teologické fakulty a Arcibiskupského semináře v první polovině 20. století
Budova Katolické teologické fakulty a Arcibiskupského semináře v první polovině 20. století

Studenti Katolické teologické fakulty v akademickém roce 1936–1937
Studenti Katolické teologické fakulty v akademickém roce 1936–1937


Tímto jmenováním začala další, neméně tíživá etapa jeho života, jelikož nebyl ochoten přizpůsobit se politickému vývoji. Dne 25. února vydal například prohlášení „Nemlč, arcibiskupe! Nesmíš mlčet!“ V letech 1949 – 1963 tak byl státními orgány vězněn nejprve v „domácím vězení“ v arcibiskupském paláci, později na různých místech republiky. Později byla sice jeho internace zmírněna, režim životní cestu kardinála Berana však nasměroval nám dnes již známým směrem. Dne 19. února 1965 mu bylo povoleno vycestovat do Říma, avšak bez možnosti návratu. Nově jmenovaného kardinála Berana však tato situace nezlomila, ba naopak, aktivně se účastnil zasedání 2. vatikánského koncilu. Dne 20. září 1965 zde pronesl svůj slavný příspěvek o náboženské svobodě. Zemřel 17. května 1969 v Římě a byl pohřben v papežské vatikánské hrobce. O velikosti jeho osobnosti svědčí i návštěva papeže Pavla VI. u jeho lůžka, i když otce kardinála již papež nezastihl živého.


Konference Kardinál Josef Beran jako pastoralista na KTF UK, 2014
Konference Kardinál Josef Beran jako pastoralista na KTF UK, 2014


Katolická teologická fakulta UK se sochou kardinála Josefa Berana od Stanislava Hanzíka
Katolická teologická fakulta UK se sochou kardinála Josefa Berana od Stanislava Hanzíka

Svěcení základního kamene sochy kardinála Berana, 2009
Svěcení základního kamene sochy kardinála Berana, 2009


Přednášková činnost a nasazení pro výchovu duchovních Josefu Beranovi neumožnilo vytvořit větší literární vědecké dílo. Kardinál Beran vydal pouze několik spisů. Věnoval se však hlavně liturgice v krátkých článcích v různých katolických časopisech. Posmrtně vyšla jeho práce Blahoslavená Anežka Česká, jež podpořila jeho jednání o možnosti svatořečení bl. Anežky České v letech 1947 – 1948.


Akce k připomínce kardinála Berana

Dne 9. dubna se v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích (Kolejní 4, Praha 6) od 19.30 uskuteční vzpomínkové setkání na kardinála Josefa Berana. Setkání pořádá Česká křesťanská akademie – místní skupina Praha 6, společenství u kostela sv. Vojtěcha a Arcibiskupský seminář. V rámci setkání přednese přednášku PhDr. Jan Stříbrný. Akce je vzpomínkou místního společenství na kněze, který v tomto kostele mnoho let působil. Kardinál Josef Beran byl totiž nejen velkou osobností Katolické teologické fakulty a Arcibiskupského semináře, ale také místní pastorace. Dokazuje to také to, že právě ke kostelu sv. Vojtěcha vedly jeho první kroky po jeho osvobození z Dachau.


Samotná repatriace ostatků kardinála Berana proběhne 20. a 21. dubna 2018. Dne 20. dubna se v kostele sv. Vojtěcha uskuteční od 18 hodin doprovodný program, během kterého zazní texty kardinála Josefa Berana, vzpomínky na jeho osobu i hudební vystoupení. Tento předprogram bude ukončen chvílí ticha a očekávání na přivezení ostatků kardinála Berana. V 19.00 tak začně druhá část programu. Ostatky budou přeneseny do kostela a všichni zúčastnění se společně pomodlí svatovojtěšské nešpory. Poté budou ostatky slavnostně odvezeny do strahovské baziliky Nanebevzetí Panny Marie ke slavení vigilie.


Následující den 21. dubna v 10.00 vyjde procesí z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově s ostatky kardinála Josefa Berana směrem na Hradčanské náměstí. Od 11.00 proběhne slavnostní mše ke cti sv. Vojtěcha. Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, bude rakev s ostatky kardinála Josefa Berana vystavena veřejné úctě, a to do pondělí 23. dubna 2018. Po večerní poutní bohoslužbě od 18.00 hodin bude uložena v nově zřízeném sarkofágu. (Vstup do katedrály bude možný od 9.45 do 10.45 hodin. Ke vstupu do areálu Pražského hradu budou u vstupu přes Prašný most a při severním vstupu na I. nádvoří zřízena kontrolní stanoviště pro přednostní odbavení).Historická část článku vznikla na základě slovníkového hesla Beran Josef, in: Vojtěch Novotný, Martin Vaňáč, Miroslav Kunštát, Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891–1990, Praha 2013.


Autor: Marie Opatrná


Zdroje fotografií:

Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty