• Aktuality

Aktuality


11. května 2018

Již po páté se uskutečnila studentská soutěž Paragone o cenu profesora Milana Tognera. Organizace se v tomto roce ujal Ústav dějin umění Filosofické fakulty UK. Samotné konání souteže hostila Katolická teologická fakulta UK, a to 10. a 11. května 2018. Zaznělo celkem 17 příspěvků studentů naší fakulty, Ústavu ději umění FF UK, Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Uměleckoprůmyslové školy v Praze a Filosofické fakulty Ostravské univerzity. V porotě zasedli vyučující jednotlivých fakult.


První místo získala studentka naší fakulty Barbora Uchytilová za přednesení příspěvku Nástěnné malby v kapli sv. Kříže na Karlštejně ve světle restaurátorských zásahů. Na druhém místě se umístil Vilém Urban z Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s příspěvkem Čalouněný nábytek z tvarovaných materiálů ve vývoji nábytkářského průmyslu v Brně v 70. letech 20. století. Třetí místo za příspěvek Narcis versus Minerva? Obraz Michaela Kreisingera a jeho proměny získal Tadeáš Kadlec z Ústavu dějin umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.


Zahájení konference

Odborná porota

Vyhlášení vítězů


Soutěž Paragone vznikla v roce 2014 na Katedře dějin umění Palackého univerzity v Olomouci. Místo konání je putovní po jednotlivých uměnovědných katedrách. Nominovaní studenti dějin umění z celé republiky mají možnost v jednotlivých příspěvcích představit témata svých obhájených bakalářských či neobhájených magisterských prací, případně taková, jež souvisejí s jejich aktuálním výzkumem. Hodnocení přináleží odborné porotě složené z vyučujících jednotlivých kateder.


Foto: Markéta Jarošová, Marie Opatrná

Autor textu: Marie Opatrná

Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty