• Aktuality

Aktuality


16. května 2018

Bývalý děkan a dlouholetý pedagog Katolické teologické fakulty UK slaví 90. narozeniny.


Konference Praha a velká kulturní centra Evropy v době lucemburské 1310-1437, Praha 31. 3. - 5. 4. 2008
Konference Praha a velká kulturní centra Evropy v době lucemburské 1310-1437, Praha 31. 3. - 5. 4. 2008
Prof. Ludvík Armbruster se narodil 16. května 1928 v Praze. V letech 1934−1939 navštěvoval pokusnou reformní obecnou školu v Praze Nuslích, v letech 1939−1947 Státní reálné gymnázium na Vyšehradě. Po maturitě se stal členem České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém noviciátě na Velehradě zahájil studium filozofie na Filozoficko-sociologickém institutu jezuitského řádu v Děčíně. V dubnu 1950 byl spolu se všemi řeholníky zatčen a po dvouměsíční internaci v Bohosudově byl vzhledem ke své rakouské státní příslušnosti vyhoštěn z republiky jako nežádoucí cizinec.


Ve studiích pokračoval na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě, kde v roce 1952 získal licenciát z filozofie. Doktorát z filosofie získal po dvouletém studiu japonštiny na univerzitě Sophia v Tokiu. Poté se vrátil zpět do Evropy a čtyři roky studoval teologii na Teologické fakultě Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam byl také v roce 1959 vysvěcen na kněze. Licenciát z teologie získal v roce 1960.


1. fakultní ples 2006
1. fakultní ples 2006

Udílení řádu sv. Řehoře Velikého 9. 1. 2006
Udílení řádu sv. Řehoře Velikého 9. 1. 2006


Následně se však vrátil zpět do Japonska, kde strávil mnoho následujících let. Přednášel filozofii na univerzitě Sophia v Tokiu, nejprve jako docent a od roku 1969 až do roku 1999 jako řádný profesor. Působil však také mimo univerzitu a akademické prostředí. V letech 1965−1970 vedl interdiecézní kněžský seminář v Tokiu, v letech 1975−1983 byl ředitelem centrální knihovny univerzity Sophia. Byl také členem mnoha filosofických společností, např. Nihon tecugakkai (Japonská společnost pro filosofii), Nihon rinrigakkai (Japonská společnost pro etiku), Čúsei tecugakkai (Společnost pro filosofii středověku) a Kagaku kiso gakkai (Společnost pro základy přírodních věd).


Oslava 80. narozenin dr. Karla Šprunka
Oslava 80. narozenin dr. Karla Šprunka

Slavnostní zahájení funkčního období děkana Prokopa Brože 8. března 2010
Slavnostní zahájení funkčního období děkana Prokopa Brože 8. března 2010


Od roku 1990 začal pravidelně navštěvovat Českou republiku a podílel se na obnově české jezuitské provincie i teologických studií u nás. V letech 2003−2010 působil jako děkan naší fakulty, kde také vyučoval filosofii. V roce 2011 byl jmenován emeritním profesorem. V roce 1981 bylo Ludvíku Armbrusterovi v Tokiu předáno vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku (Das große silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich). V roce 2006 mu pak byl za celoživotní přínos v oblasti vědy, vybudování rakouského oddělení v univerzitní knihovně v Tokiu a péči o rakousko-japonské a rakousko-české vztahy udělen Čestný kříž za vědu a umění I. třídy (Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst). Dne 19. května 2008 obdržel zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského, dne 28. října 2008 převzal státní vyznamenání − Medaili Za zásluhy I. stupně. V roce 2010 obdržel od KTF UK Pamětní medaili Arnošta z Pardubic. Je autorem řady monografií a odborných studií, psaných především v japonštině. V roce 2011 byla vydána kniha o jeho životě Tokijské květy.


zdroj: www.jesuit.cz, KTF UK

zdroj fotografií: archiv KTF UK

Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty