• Aktuality

Aktuality


8. října 2018

Volby do akademického senátu KTF UK

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil na svém zasedání dne 27. 9. 2018 Volby do Akademického senátu KTF UK.


V listopadu tohoto roku doběhne funkční období stávajícího akademického fakultního senátu. Pro 8 pedagogů a 4 studenty skončí pravidelné měsíční setkávání během zasedání senátu, ale i další povinnosti i možnosti, které jsou s funkcí senátorů spojené. V prosinci již zasedne k jednání nová skupina senátorů, možná nová, možná staronová. Té poběží funkční období až do roku 2020.Akademický senát se aktivně zapojuje do dění fakulty, vyjadřuje se či připomínkuje mnoho fakultních opatření, dokumentů, procesů, záležitostí studentů i zaměstnanců. Senát je prostorem, kde lze veřejně diskutovat o aktuálních otázkách celé akademické obce. Je nejvyšším samosprávných orgánem fakulty a tudíž nedílnou součástí akademické obce. Do jeho dění se může zapojit každý, a to hned několika způsoby. Pokud vám není lhostejný běžný život na fakultě a rádi byste ovlivnili její běh a směr, můžete zvážit svou kandidaturu. Pokud byste se s rolí senátora neztotožnili, ale znáte ve svém okolí osobu schopnou a činorodou, můžete ji povzbudit, aby do senátu kandidovala. Poslední možností, a snad i povinností, každého člena akademické obce však je, že může svůj názor vyjádřit prostřednictvím svého hlasu kandidátům během samotných voleb. Zapojit se tedy může skutečně každý.


A jak konkrétně? Návrhy na kandidáty musí být nejpozději do čtvrtka 25. 10. 2018 do 12.00 hod. odevzdány předsedkyni volební komise dr. Marii Opatrné, a to buď do vlastních rukou, nebo do schránky na dveřích pracovny 1029 (schránka u sekretariátu děkana). Návrhy na kandidáty musí být podepsány jak navrženým, tak navrhovatelem. Vzor kandidátního lístku naleznete zde. Souhrnné informace o vyhlášení jsou dostupné zde.


Kandidáti mohou po 25. říjnu své materiály o maximálním rozsahu A4 vyvěšovat na magnetickou nástěnku u kávovarů v 1. patře a prostřednictvím předsedy senátu dr. Vopřady na internetových stránkách fakulty (voprada@ktf.cuni.cz). Tyto materiály mohou být na nástěnce vyvěšeny pouze do začátku voleb. Akademický senát fakulty doporučuje kandidátům, aby si před přijetím kandidatury řádně prostudovali Statut KTF UK a dostatečně se seznámili s kompetencemi senátu.


Samotné volby proběhnou ve dnech 10., 12. a 13. listopadu 2018 v době od 10.15 do 14.15 hod. v učebně P4. Do volební komise byli Akademickým senátem KTF UK zvoleni PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Anna Benešová, Ing. Robert Benno Štěpánek a Mgr. Kateřina Volfová.


Autor: M. Opatrná

Foto: V. Šigut, UK

Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty