• Aktuality

Aktuality


Oslava jubilea prof. PhDr. Ing. Jan Royta, Ph.D a prof. PhDr. Jiří Kuthana, DrSc., Dr.h.c. 20.4.2015


V pondělí 20. 4. 2015 proběhla na půdě Katolické teologické fakulty oslava jubilea dvou významných osobností akademického života spojených s touto fakultou. Jednak prorektora pro tvůrčí a ediční činnost a dlouholetého profesora Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK a do roku 2014 ředitele Ústavu pro dějiny umění FF UK PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D, jednak zakladatele a vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění a rovněž profesora na Ústavu pro dějiny umění FF UK prof. PhDr. Jiřho Kuthana, DrSc., Dr.h.c.


Akce se konala v refektáři fakulty a zúčastnilo se jí množství osobností jak z řad pracovníků univerzity Karlovy, tak z řad duchovenstva, dále přátelé, kolegové a známí obou jubilantů. Celou akci uvedl a moderoval děkan fakulty ThLic. Prokop Brož, Th.D., dále promluvil kardinál Dominik Duka OP a k oběma oslavencům pronesli řeč také rektor univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a kardinál Miloslav Vlk. Následně byli oba jubilanti blíže představeni a pan rektor prof. Tomáš Zima jim udělil stříbrnou (prof. Royt) a zlatou (prof. Kuthan) medaili Univerzity Karlovy. Prof. Jana Royta představil v milém a osobně laděném projevu jeho dlouholetý přítel a spolupracovník doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. Prof. Jiřího Kuthana takto představil prorektor pro vnější vztahy prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Při té příležitosti byla představena také kniha rozhovorů prof. Jana Royta s literárním historikem a šéfredaktorem nakladatelství Portál Mgr. Martinem Bedřichem, Ph.D., vydaná pod názvem Krajinami umění.


Oběma jubilantům byl předán dárek v podobě kolektivní monografie, sestavené z vědeckých příspěvků jejich kolegů. Prof. Janu Roytovi předal již hotové dílo s názvem Obrazy uctívané, obdivované a interpretované jeho editor PhDr. František Záruba, Ph.D. spolu s PhDr. Markétou Jarošovou, Ph.D. Prof. Jiřímu Kuthanovi byla zatím předána maketa knihy s příslibem brzkého vydání publikace, která je zatím ve stádiu zrodu, její editorkou PhDr. Magdalenou Nespěšnou, Ph.D. Program byl doprovázen vlašimským farářem Jaroslavem Konečným, který zahrál na přenosné varhany, jednoruční flétnu a perkuse. Tato oslava byla vítanou příležitostí k setkání či k bližšímu vzájemnému poznání nejen kolegů a vědců Karlovy univerzity.fotogalerie

Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám