Filip Wittlich

PhDr. Mgr. Filip Wittlich, Ph.D.


Ústav dějin křesťanského umění


IS studium

 • 1986 -1987   Národní museum v Praze (asistent)

 • 1987-1993    Filozofická fakulta UK v Praze (historie, český jazyk)

 • 1989-1990    Filozofická fakulta UK v Praze ( historie, etnologie)

 • 1991-1993    Filozofická fakulta UK v Praze (historie)

 • 1993 Filozofická fakulta UK v Praze, Ústav českých dějin FF UK titul Mgr.

 • 1993-2003    Uměleckoprůmyslové museum v Praze (archivář)

 • 2003-2004    Kancelář prezidenta republiky (vedoucí Archivu KPR)

 • 2002-2010    Filozofická fakulta UK v Praze, Ústav českých dějin FF UK titul Ph.D.

 • od 2004 - Uměleckoprůmyslové museum v Praze (vedoucí kurátor

  Centra dokumentace sbírek) 

 • 2013 Filozofická fakulta UK v Praze, Ústav českých dějin FF UK titul PhDr.

 • od 2015 - přednášející na ÚDKU KTF UK

                     

Hlavní oblasti vědeckého zájmu:


dějiny fotografie

české dějiny 1848-1948

muzea a sběratelstvíBibliografie:

I. Monografie


 • Fotografie - přímý svědek?!: fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 203 s. České dějiny; sv. 3. ISBN 978-80-7422-157-6.

 • Wittlich, Filip a kol. Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací : Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem [...]. Praha: Národní památkový ústav, 2016, 86 s. (v tisku)


II. Články, kapitoly v týmových publikacích


 • 110. let Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. In: karasová, D. et al., 110 let UPM v Praze: více prostoru sbírkám. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum, 1995, s. 6-25.

  ISBN 80-7101-030-8.

 • Arnošt Procházka jako politik. In: Merhaut, Luboš, ed. a Urban, Otto M., ed. Moderní revue 1894-1925. Praha: Torst, 1995, s. 188-192. ISBN 80-85639-63-7.

 • Vojtěch svobodný pán Lanna. In: Uměleckoprůmyslové museum, Vojtěch svobodný pán Lanna: sběratel, mecenáš a podnikatel (kat. výstavy),. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum, 1996, s.18-27. ISBN 80-7101-034-0.

 • Historické souvislosti doby. In: Uchalová, Eva, Wittlich, Filip a Moravcová, Mirjam. Česká móda 1780-1870: pro salon i promenádu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1999, s. 5-17. ISBN 80-7033-607-2.

 • Fotografie jako pramen k dějinám válečného exilu, In: Historická fotografie: sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 6,2006, s. 64-71. 80-85031-65-5.

 • Budečská vzpomínka na Ottu Urbana In: :Posel z Budče, Posel z Budče: list poutníků na staroslavnou Budeč. Kladno: Okresní úřad, Referát kultury, 23, 2006. 80-903784-1-2 .

 • Praha prostor dějin a zábavy. In: El espectáculo en Praga 1900-1938. Valencia: Pentagraf Editorial, 2007, s. 1-10. ISBN 978-84-934617-7-5.

 • Vznik a budování sbírky historického skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze. In: PANENKOVÁ Dunja (ed.), Dva fenomény evropského sklářství, Čechy a Benátky (katalog výstavy.). Praha: Galerie České spořitelny a.s., 2012, s. 13-18. ISBN 978-80-7101-116-3.

 • Urban, Otto M., ed. a Wittlich, Filip, ed., 1912: 100 let od otevření Obecního domu v Praze. Praha: Arbor Vitae, 2012. 264 s. ISBN 978-80-7467-010-7.

 • Český svět Belle Époque. In: Fronek, Jiří et al. Secese - vitální umění 1900: ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Arbor Vitae, 2013, s. 28-37.

  ISBN 978-80-7467-050-3.

 • Kalendarium. In: Urban, Otto M. Tajemné dálky: symbolismus v českých zemích 1880-1914. Řevnice: Arbor vitae, 2014. s. 399-410.. ISBN 978-80-7467-051-0.

 • Stroj času, multimediální CD, Praha 2000.

 • Wittlich, Filip. Institucionální předpoklady designérské tvorby v Čechách 19. století. In: Design v českých zemích 1900-2000. Praha: Academia, Uměleckoprůmyslové museum, 2016, s. 27-50.

 • Wittlich, Filip. World Exhibitions of the 19th Century. In: Alfons Mucha: The The Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the Exposition Universelle Paris 1900: Paviljon Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izložbi u Parizu. godine. Praha: Uměleckoprůmyslové museum, The Luka Praha Association, 2016, s. 18-48.Popularizační publikace • Hry a sázky v Českých zemích IN: Evropské loterie a hry. Praha: Olympia, 1998, s. 155-212. ISBN 80-7033-551-3.

 • Československá republika v letech 1918-1938. In: Milena LAMAROVÁ, Filip WITTLICH, Narozeniny republiky. Praha: Československá obchodní banka, 1998, s. 10-17.

  ISBN 80-7101-039-1.

 • Hrzánský palác = Hrzánský palace. Praha: Úřad vlády České republiky, 2006,

  12 s.

 • Lichtenštejnský palác. Praha: Úřad vlády České republiky, 2006, 6 s.

 • Strakova akademie. Praha: Úřad vlády České republiky, 2006, 6 s.

 • Slavík, Herbert (fotografie) a Wittlich, Filip (text), Strakova akademie - Kramářova vila - Lichtenštejnský palác - Hrzánský palác = Straka Academy - Kramář Villa - Liechtenstein Palace - Hrzán Palace. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2008. 263 s. ISBN 978-80-903963-0-2.

 • SLAVÍK Herbert (fotografie), WITTLICH, Filip (text), Letiště Praha = Prague Airport., Praha: WWA photo, 2012, 293 s. ISBN 978-80-903963-9-5

 • 1892 - 1913. In: Bělina, Pavel et al., Kronika Českých zemí od pravěku po současnost. 4., aktualiz. vyd. Praha: Fortuna Libri, 1996, 1998, 2008,2012, s.546-607.

  ISBN 978-80-7321-652-8.

 • Slavík, Herbert, Wittlichová, Lucie a Wittlich, Filip. Kramářova vila: rezidence předsedy vlády České republiky = The Kramář Villa: residence of the Prime Minister of the Czech Republic. Praha: WWA photo, 2013. 167 s. ISBN 978-80-903963-6-4.

 • Král, Ivan a Wittlich, Filip. Obecní dům = Municipal House. Praha: Obecní dům, 2013. 59 s. ISBN 978-80-86339-46-7.

 • Wittlich, Filip a Suchánek, Vladimír, Vladimír Suchánek: melancholická ulita: (vydáno k výstavě

  v Císařské konírně Pražského hradu 14.2.-12.5.2013. Praha: Kabinet české grafiky, 2013. 139 s. ISBN 978-80-260-3795-8.


Badatelské projekty a granty:


 • 2004-2010    České instituce moderního designu ve 20. století, institucionální grant,poskytovatel MK ČR, MK00002344201, člen týmu, řešitel

 • 2006 -            Ornamental Prints, poskytovatel Culture 2000, člen týmu

 • 2013          Projekt Ministerstva kultury NAKI DF13P01OVV007 "Historický fotografický materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí", člen týmu, řešitel NTM, 2013-2017.Příprava výstav: • 1995  Strakova akademie, dny otevřených dveří. Praha, Úřad vlády ČR (kurátor).

 • 1995    Více prostoru sbírkám. Praha, UPM (autor a kurátor s D. Karasovou).

 • 1996    Vojtěch, svobodný pán Lanna, sběratel, podnikatel a mecenáš. Praha, UPM (autor koncepce a kurátor).

 • 1998    Výstava fakult Univerzity Karlovy I. - IV. část. Praha, Karolinum (autor koncepce a   kurátor).

 • 1998    Historická výstava Univerzity Karlovy. Praha, Karolinum (kurátor, autor

  J. Petráň).

 • 1998    Klementinské matematické muzeum. Praha, Karolinum (kurátor, autor Lubomír Sršeň).

 • 1998    Výstava insignií Univerzity Karlovy. Praha, Karolinum (kurátor).

 • 1999    Poklady z Padovy. Historie města ze sbírek muzea města Padovy. Praha, UPM,   (kurátor za UPM).

 • 1999   Události 1989 - 1999. Fotografie agentury MAFA. Praha, Karolinum (kurátor, autor Herbert Slavík)

 • 2000    Město pro život. Praha, Karolinum, (kurátor, autor).

 • 2000    Město otevřených bran. Praha, Karolinum (kurátor, autor).

 • 2000    Příběh města. Praha, Karolinum (kurátor, autor).

 • 2005    Více prostoru sbírkám plány budovy upm. Praha, UPM, (kurátor, autor).

 • 2007   Praha zábavná 1900-1930. Španělsko, Valencie, Museu Valencia de la Illustració i de la Modernitat – MuVIM, (kurátor).

 • 2013  Vladimír Suchánek: melancholická ulita. Praha, Císařská konírna, (kurátor, autor).
Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty