Jana Peroutková

PhDr. Jana Peroutková, DiS.

Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studium

Životopisná data


 • 2005-2007 studium na VOŠR Písek – obor restaurování dřeva

 • 2009-2014 studium na ÚDU FF UK (diplomová práce – Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburském období)

 • od 2013 - asistentka v Centru dokumentace evropského kulturního dědictví na ÚDKU KTF UK v Praze

 • od 2014 – doktorandské studium na ÚDU FF UK (téma dizertační práce - Pražská kamenná skulptura doby lucemburské v evropském kontextu)

 • 2015 titul PhDr. na ÚDU FF UK

 • od 2015 - přednášející na ÚDKU KTF UKHlavní oblasti vědeckého zájmu


Sochařství vrcholného středověkuBibliografie


Kapitoly v týmových publikacích, články, recenze


 • Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburském období, in: Ve službách českých knížat a králů, Miroslav Šmied, František Záruba (ed.) 2013. (ISBN: 978-80-7422-248-1)

 • Doprovodná kresba in: Jan Royt, Mistr třeboňského oltáře, 2013 (ISBN: 978-80-246-2262-0)

 • Rozhovor s Jaromírem Homolkou, in: K deseti letům založení Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické, Miroslav Šmied (ed.) 2013.

 • Otázky severního bočního portálu a tzv. severních sedilí chrámu Matky Boží před Týnem, in: Dějiny staveb 2014.

 • Obrazy krásy a spásy, in: Dějiny a současnost, 2014.

 • Týnský chrám v průběhu obnov a restaurování, in: M. Šmied, F. Záruba, Obrazy uctívané obdivované a interpretované, Praha 2015, (ISBN 978-80-7422-382-2), 188-198.

 • Kontext architektonické skulptury chrámu Matky Boží před Týnem a Staroměstské radnice v Praze předhusitském období, in: Vidět ­− Slyšet − Číst – Rozumět – Sborník z mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2015.

Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty