PRVOUK

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

Závěrečné zprávy o uskutečňování programů PRVOUK


V souladu s čl. 6 odst. 4 Zásad PRVOUK budou závěrečné zprávy o realizaci programů PRVOUK předkládány do šesti měsíců od ukončení realizace programu, tj. do 30. 6. 2017. Bližší instrukce budou zveřejněny v prvním čtvrtletí roku 2017.


Programy Progres

V souladu s materiálem Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017, schváleným dne 22. 1. 2016 Akademickým senátem UK a dne 28. 1. 2016 Vědeckou radou UK, byly programy PRVOUK, jejichž realizace skončila k 31. 12. 2016, nahrazeny od 1. 1. 2017 novými programy, nesoucími název "Progres". Více informací na samostatné stránce věnované těmto programům.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty