GAUK

Grantová agentura UK

Systém vnitřního grantového financování na Univerzitě Karlově je tvořen mimo jiné Grantovou agenturou UK. Zahájení řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, od října do poloviny listopadu. Konkrétní lhůty pro podání přihlášek projektů stanovuje každoročně opatření rektora. Opatření rektora je vystaveno na webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněno na stránkách GA UK. V termínech zveřejněných v tomto opatření se podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu. Pro podaní přihlášky na fakultu jsou pro navrhovatele závazné fakultní termíny, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu - lhůtu pro podání přihlášek stanovuje děkan fakulty). Podrobnější informace o soutěži naleznete zde.


Probíhající projekty


kód projektu

název

řešitel

řešení

GAUK

178218


Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze

Pražák

Tomáš


2018-2020 

GAUK

536218


Překlad a analýza itineráře De locis sanctis Adomnána z Iony


Falátková Michaela


2018-2019

GAUK

1848218


Olomoucké kresby Paola Paganiho v kontextu jeho tvorby


Lorencová Veronika

2018-2020


GAUK

1040419 


Raně novověké urbáře v kultuře a každodenním životě soudobé společnosti

Šulc

Jaroslav

2019-2021


GAUK

1700119

Přítomnost a vliv zásadních evropských idejí v kosmologii George Lemaîtra

Rejman Daniel

2019

GAUK

1372419


Nástěnná malba městského prostředí na pomezí Čech a Moravy v 16. a na počátku 17. století

Hamrlová

Anna


2019


GAUK

1688119

Vojtěch Lanna a Wilhelm von Bode


Jenisová Michaela

2019-2021


Poslední změna: 31. květen 2019 13:20 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty