GAUK

Grantová agentura UK

Systém vnitřního grantového financování na Univerzitě Karlově je tvořen mimo jiné Grantovou agenturou UK. Zahájení řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, od října do poloviny listopadu. Konkrétní lhůty pro podání přihlášek projektů stanovuje každoročně opatření rektora. Opatření rektora je vystaveno na webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněno na stránkách GA UK. V termínech zveřejněných v tomto opatření se podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu. Pro podaní přihlášky na fakultu jsou pro navrhovatele závazné fakultní termíny, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu - lhůtu pro podání přihlášek stanovuje děkan fakulty). Podrobnější informace o soutěži naleznete zde.


Probíhající projekty

kód projektu

název

řešitel

řešení

GAUK150316

Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise

Šmejdová Barbora

2016–2018


GAUK203815

Tajná svěcení v Československu v letech 1948–1989 z pohledu kanonického práva

Vybíralová Eva

2015–2017

GAUK1074316

Fenomén cti a bezectnosti v prostoru raně novověkého města (1620–1720)

Matěásková Marie

2016–2018


GAUK328515

Sbírka holandského malířství Dr. Vlastislava Zátky

Váchová Michaela Filipa

2015–2017

GAUK944216

Památková péče na území Prahy v období protektorátu Čechy a Morava

Vobořilová Kadlecová Žaneta

2016–2017Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty