GAČR

Grantová agentura České republiky

GA ČRje samostatnou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice prostřednictvím peněžitých grantů v trvání 1 až 5 let. V rámci programů poskytuje GA ČR finanční podporu vědeckým a výzkumným projektům vybraným na základě každoročně vyhlašované veřejné soutěže. Dále GA ČR financuje projekty řešené v rámci projektů bilaterálních a projektů v evropských mezinárodních programech.


Probíhající projekty

číslo

název

řešitel

řešení

 GBP401/12/G168

Historie a interpretace bible

Jan Dušek (hlavní řešitel, ETF UK)

Jaroslav Brož (spoluřešitel)

2012–2018

 GBP405/12/G148

Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období

František Šmahel (hlavní řešitel, FLÚ AVČR)

Jiří Kuthan (spoluřešitel)

2012–2018

GA17-02647S

Moderní tendence evropského dějepisectví a jejich paralely a rezonance v díle Františka Kutnara

Veronika Středová (hlavní řešitel, FF UHK

Zdeněk Beneš (spoluřešitel)

2017–2019

Křestní katecheze Ambrože Milánského

David Vopřada (hlavní řešitel)

2018–2020


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty