Univerzitní projekty

Vědecká a výzkumná činnost na UK je financována z řady různých zdrojů. Hlavním z nich je státem poskytovaná institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Převážná část těchto prostředků, dosahujících ročně více než 1 mld. Kč, je v rámci univerzity dále alokována na programy PROGRES (v letech 2012–2016 šlo o programy PRVOUK). Tyto programy pokrývají všechny hlavní vědní oblasti pěstované na UK. Jsou do nich zapojeni akademičtí a vědečtí pracovníci, jakož i studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů. Cílem těchto programů je udržení a zejména další zlepšování vědeckého výkonu a kvality.


Soutěž Univerzitních výzkumných center (UNCE) je zaměřena na podporu akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE umožňuje rozvíjet a prohlubovat vědecko-výzkumnou činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.


Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova také PRIMUS pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří. Jedním z dlouhodobých cílů je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů. Více o financování vědy na UK zde.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty