CELSA


Fond CELSA byl schválen na jednání Výkonné rady tohoto uskupení v září 2016 v Lublani. Na tomto jednání bylo rozhodnuto o zřízení virtuálního fondu, jehož prostřednictvím budou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.


CELSA partnery jsou Univerzita Karlova, ČVUT, Univerzita Eötvös Loránd, Semmelweis University, Budapest University of Technology and Economics, Univerzita v Lublani a KU Leuven. Jednou ročně bude vyhlašována výzva k předkládání projektů. První výzva byla zveřejněna v lednu 2017. RUK přispěje v roce 2017 € 60 000 a všichni další partneři přispějí € 60 000 na každou výzvu/ročně. KU Leuven přispěje 1 mil euro na každou výzvu/ročně. Ročně bude financováno 10 až 11 projektů v závislosti na nastavení rozpočtu. Fond bude financovat společné výzkumné projekty s maximálním rozpočtem € 120 000 (v případě účasti dvou partnerů) po dobu dvou let (tzn. RUK přispívá € 30 000, KU Leuven € 90 000, s každým dalším partnerem se rozpočet projektu navyšuje o € 30 000.


Aktuality

Fakultnít termín pro předkládání projektů je 1.4.2017.

Výsledky budou vyhlášeny v červenci 2017, projekty budou zahájeny 1. října 2017.


Zadávací dokumentace zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty