Martin Kočí

Martin Kočí

Katedra systematické teologie a filosofie


Kontakt:

informační systém UK


Konzultační hodiny:

úterý (po předchozí domluvě kdykoliv)


Vzdělání, kvalifikace, pracovní zkušenosti

 • 2016 Doctor’s Degree in Theology (Ph.D.), Sacrae Theologiae Doctor (S.T.D.), Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven, Belgium

  Disertační práce pod vedením Prof. Dr. Lievena Boeve and Dr. Joeri Schrijverse na téma: “Christianity after Christianity: A Theological Appropriation of Jan Patočka’s Thought in the Context of the Theological Turn in Continental Philosophy.

 • 2014 Sacrae Theologiae Licentiatus (S.T.L.), Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven, Belgium

 • 2011–2012, Master of Arts in Advanced Studies in Theology and Religions (M.A.S.), Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven, Belgium, magna cum laude

 • 2006–2011, Magisterské studium oboru katolická teologie (Mgr.), Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova


 • Od 2016 Vědecký pracovník, Centrum teologie, filosofie a mediální teorie, KTF UK (zároveň též koordinátor Centra)

 • 2016 Junior Jan Patočka Fellow, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien, Österreich

 • 2014–2016 Research Assistant, Research Group Theology in a Postmodern Context, Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven, Belgium


Odborná činnosti

Bibliografie

 • “Ein unbekannter Gott. Herausforderungen für die Systematische Theologie in einer postchristlichen und posttotatitären Gesellschaft,” in B. Kranemann, P. Štica (Hg.), Diaspora als Ort der Theologie. Perspektiven aus Tschechien und Ostdeutschland, Wüzburg: Echter Verlag, 2016, 169-187.

 • “A Postmodern Quest: Seeking God and Religious Language in a Postmodern Context,” in T. Halik and P. Hosek (Eds.), A Czech Perspective on Faith in a Secular Age, Washington D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2015, 81-96.

 • “Searching the Altar of an Unknown God: Tomáš Halík on Faith in a Secular Age” (co-authored with Pavel Roubík), in T. Halik and P. Hosek (Eds.), A Czech Perspective on Faith in a Secular Age. Washington D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2015, 97-126.

 • “God in Question: Questioning as a Prerequisite for Theology,” Acta Universitatis Carolinae Theologica 4:1 (2014), 51-66.

 • “Od postmoderní zkušenosti narušení k postmodernímu narušení zkušenosti: hermeneutika náboženské zkušenosti u Kevina Harta a Lievena Boeve,” in Z. Š. Širka, P. Jandejsek, C. Panaitescu (Eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, 109-128.

 • Cuius concilium? Quae reformatio? II. vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci,” Salve: Revue pro teologii a duchovní život, 22:4 (2013), 121-138.

 • “Přínos Tomáše Halíka,” in: T. Halík, Žít s tajemstvím: Podněty k promýšlení víry. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 227-249.

 • “Trinitární perspektiva teologie náboženství. Nástin přístupu k nekřesťanským náboženstvím v myšlení Gavina D’Costy,” Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2:2 (2012), 61-86.

 • “Křesťanství jako hegemonický příběh lásky? Postmoderní kritika křesťanství Jeana-Françoise Lyotarda a její teologická reflexe,” (co-authored with Martin Mihalik) Acta Universitatis Carolinae Theologica, 1:2 (2011), 105-133.

 • “Teologie mezi kontinuitou a diskontinuitou. Nástin postmoderní metody teologie u Lievena Boeve,” Studia theologica, 13:1 (2011), 54-79.

 • “Lieven Boeve a otevřený příběh teologie v postmoderně,” Teologické texty, 22:3 (2011), 139-144.

 • “Origins of the Second Vatican Council and Yves Congar,” Communio Viatorum 53:2 (2011), 30-50.

 • “Role, identita a poslání katolické univerzity v postmoderní Evropě,” in T. Galis, F. Horn (Eds.), Univerzita – miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu. Žilina: Institut Communio, 2011, 205-213.


Vědecké konference, symposia a kolokvia
Organizace

 • International Expert Seminar Naming God and the Techné of Language (co-organized with Gábor Ambrus and the FoRe Project, Angelicum, Italy); 14. 11. 2016, Prague

Pozvané přednášky

 • Seminar for Postgraduate Students of Prof. Kurt Appel (Katholische Theologische Fakultät, Universität Wien), Stift Melk, Austria, 21 January, 2017.

 • “The Un-thought of Christianity in Jan Patočka”

 • European Identity and its Christian Roots, Catholic Theological Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic, 8-9 November, 2016.

 • “Europe and Post-Europe in Jan Patočka”

 • Pro Patria Mori: Solidarity and Sacrifice in the First World War, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna, Austria, 14-15 April 2016.

 • “Patočka’s Kenotic Sacrifice in the Context of Contemporary Theological Turn”

 • Pensive Religion: The Critical Power of a Long Tradition, Saint Paul University, Ottawa, Canada, 18 September, 2015.

 • Philosophia vera: On the Critical Core of Christianity in Jan Patočka.”

 • Mit dem Geheimnis leben: Säkularisierung als Chance. Theologische Tagung: Theologische  Forschungskolleg Universität  Erfurt und Katholisch-Theologische Fakultät der Karls-Universität Prague (Zentrum für Theologie und Kunst), Prague, Czech Republic, 16-8 April 2015.

 • “Searching the Altar of an Unknown God: Challenges to Tomáš Halík in a Secular Age.”

 • Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici: Místo, charakter a aplikace, Institut ekumenických studií, Charles University, Prague, Czech Republic, 7-8 November, 2014.

 • “Od postmoderní zkušenosti narušení k postmodernímu narušení zkušenosti

Aktivní účast

 • International Expert Seminar Naming God and the Techné of Language, Centre of Theology, Philosophy, Media Theory, Charles University, Prague, Czech Republic, 14. November 2016.

 • “Response to George Pattison: ‘Words and Thoughts: Language and the Task of Thinking’”

 • Kolokvium UNCE: Evropská identita, KTF UK, Praha, ČR, 26 October, 2016.

 • “Beyond Europe: Notes on Patočka’s Post-Europe”

 • Re-Imagining Human: The 17th Biennial Conference for the International Society for Religion, Literature and Culture, Leuven, Belgium, 12-13 September, 2014.

 • “And You Will Be like Gods: Theological Humanism from a Post-Totalitarian Perspective (Patočka, Havel and Orwell).”

 • Bible, Critical Theology and Reception Seminar, University of Chester, UK, 12-13 September, 2013.

 • “The Prophetic Role of Art in Biblical Hermeneutics: Between Tradition and Interruption.” (paper delivered together with Katerina Kočí)

 • God in Question: The Congress of European Society for Catholic Theology, Brixen, Italy, 28 August - 1 September, 2013.

 • “Questioning as a Prerequisite for Theology”

 • International Doctoral Symposium Theology in a Postmodern Context, Catholic Theological Faculty, Charles University, Hejnice, Czech Republic, 8-10 April, 2013

 • “Theology and the Problem of Recontextualization”

 • Drawing New Strength from Vatican II: A Resource for Facing the Challenges of a Post-Communist Church and Society, Pontifical University of St Thomas Aquinas (Angelicum), Rome, Italy, September 2012.

 • “A God of Pradox: Tomáš Halík on the Problem of Theological Method”

 • Vedecká konferencia Univerzita – Miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu, Badín, Slovakia, 5-6 September, 2011.

 • “Role, identita a poslání katolické univerzity v postmoderní Evropě”

Členství

 • Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství, FF UK, místopředseda rady centra (od 2016)

 • Člen redakční rady Acta Universitatis Carolinae Theologica, (od 2012)

Projekty

 • PRIMUS/HUM/ Christianity after Christendom: Paradoxes of Theological Turns in Contemporary Culture, 2017-present.

 • IP Grant, The Development and Teaching of Systematic Theology Courses in English, 2016-present.

Ceny

 • Cena Josefa Hlávky 2011


Poslední změna: 7. říjen 2018 07:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty