František Štěch

Mgr. Františk Štěch, Th.D.

Katedra systematické teologie a filosofie


Kontakt:

frantisek.stech@ktf.cuni.czVzdělání, kvalifikace, pracovní zkušenosti


 • ThD. (2009) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

  Disertační práce: Vnitřní dynamika křesťanského života. Aspekty fundamentální teologie v díle kardinála Avery Dullese SJ

 • Mgr. (2005) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

  Diplomová práce: Ekleziologie v díle kardinála R. A. Dullese


 • Od 2016 Vědecký pracovník, Centrum teologie, filosofie a mediální teorie, KTF UK

 • 2006–2016 zaměstnán jako odborný asistent na Katedře systematické teologie (od 2013 Katedry teologických věd) Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro obor Fundamentální teologie. Od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 pověřen vedením katedry Systematické teologie.

 • 2014–2016 lektor společnosti SCIO pro Základy společenských věd.

 • 2013–2017 terénní pracovník a editor neziskové organizace Post Bellum.

 • 2009–2012 zaměstnán na Gymnáziu České Budějovice, Česká 64, České Budějovice jako vyučující předmětu Základy společenských věd. Totéž od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015.

 • 2001–2013 zaměstnán na Biskupství českobudějovickém jako katecheta pro vikariát České Budějovice – střed.


 • 12/2014 Erasmus scholar exchange, University of Malta, Valletta, Malta.

 • 6–7/2014 stáž na Technischen Universität Dortmund, Institut für Katholische Theologie, Německo.

 • 11/2013 Erasmus scholar exchange, Trnavská Univerzita, Teologická fakulta – Aloisianum, Bratislava, Slovensko.

 • 4/2013 stáž v rámci sítě CEEPUS, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, Slovensko.

 • 11–12/2012 stáž na Technischen Universität Dortmund, Institut für Katholische Theologie, Německo.

 • 10/2010 stáž na Universität Salzburg, Katolish – Theologishe Fakultät, Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen, Rakousko. (Stipendium programu Rakouské vlády AKTION).

 • 1–2/2009 stáž na Fordham Jesuit University of New York, USA.

 • 1–2/2008 stáž na Fordham Jesuit University of New York, USA.

 • 6/2007 absolvování evropského intenzivního programu TRES II: Teaching Religion in multicultural European Society. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunsko.

 • 3–4/2006 absolvování evropského intenzivního programu TRES I: Teaching Religion in multicultural European Society. Uppsala Universitet, Švédsko.

 • 9–11/2005 absolvování mezinárodního programu Bridging Gaps na Vrije Universiteit Amsterdam. Intenzivní studium biblické hermeneutiky u prof. Hanse de Wita (Vrije Universiteit Amsterdam) a interkulturní komunikace u prof. Cees J. Hamelinka (Universiteit van Amsterdam)

 • 9/2004 absolvování evropského intenzivního programu Postcolonial Europe in the Crucible of Cultures: Empowering God in a World of Conflict. Katholieke Universiteit Leuven, Belgie.

 • 5/2003 absolvování evropského intenzivního programu Naming and Thinking God in Europe Today. Universität Wien, Rakousko.

 • V akademickém roce 2002/2003 roční studium na Katholieke Universiteit Nijmegen v Nizozemsku v rámci programu studentských mobilit Socrates/Erasmus.


Výběr z bibliografie

Knihy

 • František ŠTĚCH, Tu se jim otevřely oči: zjevení, víra a církev v teologii kardinála Avery Dullese SJ. [And their Eyes Were Opened: Revelation, Faith and the Church in Theology of the Cardinal Avery Dulles, SJ.], Olomouc: Refugium, 2011.

Odborné studie, články a kapitoly v monografiích

 • František ŠTĚCH, “Co je teologie? [What is Theology?]”, Studie a texty Evangelické teologické fakulty [Domov jako most: Festschrift k padesátinám Ivany Noble] 27(2016), 9-21.

 • František ŠTĚCH, “Komparativní teologie a její rozvoj v díle Francise X. Clooneyho, SJ. [Comparative theology and its development in works of Francis X. Clooney, S.J.]”, Studia Theologica, 18:3(2016), 59-82.

 • František ŠTĚCH, “Who are Youth in Theological Perspective?”, Journal of Youth and Theology, 15:2(2016), 124-145.

 • František ŠTĚCH, “Love as the Core of Theology,” in: Hans SNOEK (ed.), In love with the Bible and its ordinary readers: Hans de Wit and the intercultural Bible reading project. Mishawaka: Dulley Press, Institute of Mennonite Studies, 2015, 179-189.

 • František ŠTĚCH, “Fundamental Theology, Dynamics of Christian Life and Identity. New Impulses for Fundamental Theology”, ET-Studies 5:1(2014), 77-95

 • František ŠTĚCH, “(Ne)Čitelnost krajiny a hermeneutika mystéria [(Il)legibility of Landscape and Hermeneutics of the Mystery]”, in: Petr JANDEJSEK, Zdenko ŠÍRKA, and Cristian PANAITESCU (eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici [Hermeneutics of experience in Christian Tradition], Praha: ETF UK, 2014, 31-54.

 • František ŠTĚCH, “Integrální apologetika včera a dnes [Integral Apologetics Yesterday and Today],” in: Kolektiv autorů [Collective of authors], Dialektika mysli a činu [Dialectics of mind and act]. Svitavy: Trinitas, 2014, 59-76.

 • František ŠTĚCH, “Fundamentální teologie a křesťanská identita [Fundamental Theology and Christian Identity],” in: František ŠTĚCH and Roman MÍČKA, (eds.) Církev a společnost: Karlovi Skalickému k 80. narozeninám [Church and Society: Karel Skalický 80th anniversary], České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2014, 23-38.

 • František ŠTĚCH and Ludmila MUCHOVÁ, “Sustainable youth ministry in Europe – between Human and Divine,” Journal of Youth and Theology, 11:1-2(2012), 59-72.

 • František ŠTĚCH, “John Henry Newman o víře a rozumu [John Henry Newman on Faith and Reason]”, Communio 15:2-3(2011), 111-118.

 • František ŠTĚCH, “Fluid Religion in Liquid Age”, Journal of Youth and Theology 9:2(2010), 61-77.

 • František ŠTĚCH and Ludmila MUCHOVÁ, “Czech Republic: teaching religion versus religious plurality – a closed circle?”, in: Hans-Georg ZIEBERTZ and Ulrich RIEGEL (eds.), How Teachers in Europe Teach Religion. An International Empirical Study in 16 Countries, International Practical Theology Vol. 12, Berlin: Lit Verlag, 2009, 45-55.

 • František ŠTĚCH, “Damit das Volk Gottes zum Licht der Völker wird!”, Salzburger Theologische Zeitschrift, 12:2(2008), 244-263.

 • František ŠTĚCH and Ludmila MUCHOVÁ, “Rozpaky nad pluralitou v české náboženské výchově? [Uneasiness over the Plurality in Czech Religious Education], Studia Theologica, 10:2(2008), 72-87.

 • František ŠTĚCH, “Josef Hanuš: Zahraniční ministr českých katolíků a zakladatel české religionistiky [Josef Hanuš: A foreign affairs minister of Czech Catholics and Founder of Czech Religion Studies]”, Teologické Texty 17:3(2006), 147-149.

 • František ŠTĚCH, “Originální svědectví Boží milosti. Život a dílo kardinála Roberta Avery Dullese [Original Testimonial to Grace: Life and Works of the Cardinal Robert Avery Dulles]”, Teologické Texty 17:3(2006), 152-155.

Ediční práce

 • František ŠTĚCH (ed.), František Sobíšek – kněz a kazatel. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta ve spolupráci s Biskupstvím českobudějovickým a Děkanstvím sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7394-533-6.

 • Karel ŘÍHA a kol., Dialektika mysli a činu. Svitavy: Trinitas, 2014. ISBN 978-80-86885-31-5.

 • Roman MÍČKA, František ŠTĚCH (eds.), Církev a společnost. Karlovi Skalickému k 80. narozeninám. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2014. ISBN 978-80-7394-452-0.

 • Kateřina BRICHCÍNOVÁ, Karel SKALICKÝ, František ŠTĚCH, Tomáš VEBER (eds.), Teologie v utkání s pluralitou náboženství. Přínos Vladimíra Boublíka v přístupech a hodnoceních jeho žáků, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7195-391-3.

Vědecké konference, symposia a kolokvia (výběr)

 • 14. 11. 2016 Katolická teologická fakulta Karlovy univerzity. Odborný seminář organizovaný projektem FoRE (Pontifical University of Saint Thomas, Rome) a cTPM (KTF UK, Praha) Naming God and Techné of Language. Reakce na příspěvek prof. Janet Soskice (Cambridge) s názvem Named in Relation…

 • 30. 3. – 2. 4. 2016 Konference IASYM (International Association for the Study of Youth Ministry), Amsterdam, Nizozemí. Příspěvek: Who are Youth in Theological Perspective?

 • 3. 1. – 6. 1. 2015 Konference IASYM (International Association for the Study of Youth Ministry), Londýn, Anglie. Příspěvek s názvem: Knowledge of Faith and Imagination of Reason. Justification of belief in contemporary Youth Ministry?

 • 5. 11. 2015 Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Mezinárodní konference Politika a náboženské tradice v Indii. Příspěvek: Komparativní teologie v pojetí Fracise X. Clooneyho, S. J.

 • 7. – 8. 11. 2014 VOŠ Jabok Praha ve spolupráci s ETF UK. Konference: Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici: místo, charakter a aplikace. Příspěvek: (Ne)čitelnost krajiny a hermeneutika mystéria. V rámci konference jsem též vedl 2 workshopy na téma: Vztah krajiny a náboženské zkušenosti.

 • 19. 10. – 20. 10. 2013 Konference State and Church in 21st Century (International conference organized by Projekt Polska Foundation in cooperation wih Friedrich Naumann Foundation for Freedom). Warszawa, Polsko. Příspěvek: Modus Vivendi Yesterday and Today: A Few Remarks Towards a Contemporary Situation of the Church – State Relationship in the Czech Republic and its Historic Sources.

 • 27. 8. – 1. 9. 2013 Kongres ESCT (European Society for Catholic Theology), God in Question: Religious Language and Secular Languages, Brixen, Itálie. Příspěvek: And Who do You say that I am? Fundamental Christology and Christian Identity.

 • 18. – 20. 2. 2013 Závěrečná konference projektu “Through the Eyes of another II. Intercultural reading of the Bible. Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Nizozemí. Příspěvek: This is not in my Bible! Biblical Text between Human and Divine.

 • 3. 1. – 6. 1. 2013 Konference IASYM (International Association for the Study of Youth Ministry), Cambridge, Anglie. Příspěvek: Fundamental Considerations of the Youth: Fundamental Theology Revisited in Youth Ministry.

 • 11. 4. – 14. 4. 2012 Konference IASYM (International Association for the Study of Youth Ministry), Tallinn, Estonsko. Příspěvek: Sustainable Youth Ministry in Europe – between Human and Divine.

 • 26. – 29. 4. 2011 Konference ESITIS (European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies) The Study of Religions in a Changing Europe: Integrity, Translation and Transformation. Marmara University, Istanbul, Turecko. Příspěvek: Integrity of Christian tradition based on revelation, faith and community, and its implication for interreligious dialogue in Europe.

 • 14. 6. – 25. 6. 2010 Evropský intenzivní program Translating God(s)? Comparative Theology in Europe. Trinity College Dublin, Irsko. Příspěvek: Fluid Religion in Liquid Age.

 • 7. 4. – 10. 4. 2010 Konference IASYM (International Association for the Study of Youth Ministry), Mesnali, Norsko. Příspěvek: A few remarks towards the Youth Ministry in the Czech Republic – a Roman Catholic perspective.


Další odborná činnost

Členství

 • Česká společnost pro katolickou teologii (místopředseda)

 • European Society for Catholic Theology

 • Společnost pro mezináboženský dialog

Projekty a granty

 • Výzkumný projekt Univerzity Karlovy PRIMUS/HUM/23 Christianity after Christendom: Paradoxes of Theological Turns in Contemporary Culture. Období řešení 2017-2019.

 • Institucionální rozvojový projekt JU Internacionalizace výuky na TF JU. Období řešení 2015.

 • Grant FRVŠ č. 23/2012 Inovace studijních předmětů "Problémy náboženského pluralismu" a "Teologie mimokřesťanských náboženství." Období řešení 2012.

 • Grant FRVŠ č. 1078/2010 Inovace výuky fundamentální teologie. Období řešení 2010.

 • Grant GA JU č. 12/2006 H-TF Některé aspekty fundamentální teologie v díle kardinála R. A. Dullese. Období řešení 2007.

Ceny

 • 2010 Stipendium Husovy nadacePoslední změna: 7. říjen 2018 07:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty