Lukáš Nosek

ThLic. Lukáš Nosek, Th.D.Katedra systematické teologie a filosofie


Kontakt:

informační systém UK


Studium

 • Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica v Římě, obor: klasický arabský jazyk, islamologie a mezináboženský dialog

 • Dar Comboni for Arabic Studies v Káhiře, obor: klasický arabský jazyk, islamologie a mezináboženský dialog

 • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: katolická teologie


Výběrová bibliografie

 • Vojtěch Šanda jako dogmatik, in: Studia theologica XI (2009) č. 2-léto [36], s. 50-60.

 • JÄGER, Pavel - NOSEK, Lukáš – PETRÁČEK, Tomáš. Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Ecole biblique v Jeruzalémě, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 18 (2009) 3, 55-116.

 • Pojetí studia křesťanského Východu podle Antonína Salajky (1901-1975), in: AUC Theologica 1 (2011) 2, s. 75-94.

 • Extra Christum et Spiritum nulla salus est. Postoj církve k islámu (nejen) podle deklarace Nostra Aetate, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 25 (2015) 4, s. 87-101.

 • Prolegomena ke studiu arabského křesťanství. Identita – prvopočátky – současný obraz, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 26 (2016) 2, s. 9-36.

 • Manuál pro zdravý pohled na islám. Pokus o aplikaci závěrů deklarace Nostra Aetate čl. 3, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 26 (2016) 2, s. 157-183.

 • Tu es, ergo sum! Česká církev a strach z migrace, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017) 1, s. 157-182.

 • Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017) 2-3, s. 11-26

 • Status quaestionis – pochyby kolem 8. kapitoly Amoris laetitia, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 28 (2018) 1-2, s. 75-104

 • Vademecum pro dialog a hlásání Krista muslimům v České republice, in: AUC Theologica 8 (2018) 1, s. 115-128

Poslední změna: 1. listopad 2018 14:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty