Meziuniverzitní dohody

Výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů


Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů.  Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.


Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.


Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete zde.


Pokyny k výběrovému řízení

Podrobné informace naleznete zde.


Náležitosti žádostí


Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost ve dvou originálech (prosíme nesešívat) zahrnující:


  1. Přihláška - Academic Visitor Application,


  2. Zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele,


  3. Odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).


Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkan pro zahraniční vztahy. 


Termín pro odevzdání přihlášek na kalendářní rok 2018:

Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi odevzdávejte na Oddělení pro zahraniční vztahy, 1. patro, kancelář K1059. Fakultní uzávěrka žádostí je 22.11.2017 do 17.00 hod.


Povinnosti účastníků mobility


  1. nahlásit sjednaný termín pobytu na Oddělení pro zahraniční vztahy KTF (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně),


  2. neprodleně nahlásit případné storno pobytu na Oddělení pro zahraniční vztahy KTF, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům,


  3. do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry  jej předložit Oddělení pro zahraniční vztahy KTF, které jej dále postoupí OZV RUK.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám