DAAD


Informační centrum DAAD Praha poskytuje informace o studiu a výzkumu v Německu, o stipendiích DAAD i jiných organizací a poradí Vám, jak naplánovat studijní nebo výzkumný pobyt. IC DAAD je také partnerem pro české i zahraniční instituce v oblasti akademické spolupráce.


Souhrnné informace o individuálních DAAD stipendiích - leták s nabídkou stipendií, níže pak přehled stipendijních programů seřazených vzestupně podle dosaženého akademického stupně.


I) STIPENDIA PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ:


Stipendia umožňující účast na letním kurzu

Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů

Studijní stipendia pro umělce - obory výtvarné umění, design/vizuální komunikace, film


II) STIPENDIA PRO DOKTORANDY A POSTDOKTORANDY:


Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 1-6 měsíců

Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 7-10 měsíců


III) STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY A VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE:


Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

Kontakt


Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).Stipendia na výzkumné pobyty


 • K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021:


  • Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců

  • Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

  • Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce

  • Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce

  • Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce • K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na

  • Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel, délka cesty min. 7 – max. 12 dní (Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020). • Stipendijní nabídku DAAD s barevným zvýrazněním pobytů, o které se žádá do 30. dubna 2020/1. května 2020, naleznete zde.


Infoseminář Důmu zahraniční spolupráce


Dům zahraniční spolupráce srdečně zve na informační seminář pro žadatele o stipendium DAAD (Německá akademická výměnná služba), který pořádáme spolu s DAAD-Information Point Prag ve čtvrtek 26. března 2020 od 14 hodin v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1.Poslední změna: 9. březen 2020 08:34 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty