Peter Bučko

Mgr. Bc. Peter Bučko

Katedra církevních dějin a literární historie


pracovna:

1066

tel.

+420 220 181 738

email:

úřední hodiny:

V termínu od 1.3.2020 do 1.6.2020 jej v agendě katederního pomvěda zastupuje

Mgr. Michaela Falátková (falatkova@ktf.cuni.cz).


konzultační hodiny:

pondělí 09.00-12.30, 13.30-15.00

úterý 09.00-11.00


Studium

 • 2018 – pomocný vědecký pracovník Katedry cirkevních dějín a literární historie, KTF UK

 • 2016 – doktorské studium, obecné a cirkevné dějiny, KTF UK

 • 2015 - Mezinárodní seminář pro albánský jazyk, literaturu a kulturu, Priština, Kosovo

 • 2013 - 2016 studium oboru jihovýchodoevropská studia, specializace rumunistika, Filozofická fakulta, UK

 • 2008 - 2013 studium oboru historie, Filozofická fakulta Trnavskej Univerzite v Trnave


Oblasti vědeckého zájmu

Starší uherské dějiny, uherští světci, středověký Balkán


Bibliografie

Články

 • The Romance Population in the Medieval Kingdom of Hungary. In: Analele Banatului XXII. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2014, s. 261-266.

 • Útok na Zadar počas IV. križiackej výpravy. In: Porta Balkanica, VII/2015, č. 1, s. 17-26.

 • Civitates Latinorum, Vznik a vývoj valónskych miest v Sreme (11.-14. storočie). In: Mediaevalia Historica Bohemica, 20/2, 2017, s. 7-44

 • "Zabudnutá" balkánska kronika z 12. storočia (Letopis Popa Dukljanina) a jej väzby na stredoeurópsky priestor. In: Magdaléna Nová - Elena Babich eds. Nevidíme, co nevíme:  Nevidíme, co nevíme: sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů. Praha : Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2018 s. 245-250.


Recenze

 • Nora Berend, Przemysław Urbańczyk and Przemysław Wiszewski eds. Central Europe in the high Middle Ages : Bohemia, Hungary and Poland c.900-c.1300, New York-Cambridge: 2014, In: Český časopis historický, 2014/3, s. 518-522

 • Jean Flori, Richard Lví srdce. Praha: 2016, In: Český časopis historický, 2016/2, s. 479-482

 • Ján Steinhübel, Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Bratislava: 2016, In: Český časopis historický, 2016/4, s. 1060-1065

 • Jiří Macháček – Martin Wihoda eds. Pád Velké Moravy, aneb, Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi? Praha: 2016, In: Český časopis historický, 2017/3, s. 797-801

 • Pavol Hudáček, Castrum Salis: severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000. Bratislava: 2016. In: Český časopis historický, 2018/1, s. 201-205

 • Matei Cazacu, Dracula. Boston-Leiden: 2017, In: Theatrum Historiae, 22, 2018, s. 237-244

 • Katalin Szende, Trust, Authority, and the Written Word in the Royal towns of Medieval Hungary. Boston-Leiden: 2018, In: Český časopis historický, 2019/1, s. 164-168


Poslední změna: 27. únor 2020 11:52 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty