Základy katolické teologie III

(číslo kurzu 189)

Kurz přirozeně navazuje na kurz Základy katolické teologie II, aniž by bylo nutné jeho absolvování. Posluchači obdrží vhled do dalších předmětů přednášených na KTF UK. Kurz poskytuje vhled do základních teologických otázek, které jsou probírány z hlediska přednášené katolické nauky i jejího moderního výkladu v praxi. Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, předpokladem je ukončené středoškolské studium s maturitou. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách. Kurz se uskuteční v období říjen 2019 až květen 2020. Výuka bude probíhat vždy v sobotu dopoledne ve dvou přednáškových blocích od 9:00 do 12:00. Celkový počet vyučovacích hodin je 32.


Garantem kurzu je Mgr. Zuzana Matisovská


Místo konání

sál Pastoračního střediska AP, Kolejní 4, Praha 6 (zadní trakt budovy KTF UK – kostel sv. Vojtěcha)


Období pro podání přihlášky

do 29. září 2019


Přehled jednotlivých přednášek

 • 12. října 2019: Staré jazyky

  9.0010.25: Úvod do řeckého jazyka / Josef Bartoň

  10.3512.00: Úvod do hebrejštiny / Sylva Ondrejičková

 • 26. října 2019: Systematická teologie

  9.0010.25: Christologie a soteriologie / Jan Houkal

  10.3512.00: Sakramentální teologie / Benedikt Mohelník

 • 23. listopadu 2019: Biblické vědy

  9.0010.25: Pentateuch / Pavel Větrovec

  10.3512.00: Starozákonní reálie / Mlada Mikulicová

 • 18. leden 2020: Kanonické právo a pastorální obory

  9.0010.25: Kanonizační právo / Bartoloměj Čačík

  10.3512.00: Co byla a co je pastorální teologie / Aleš Opatrný

 • 15. únor 2020: Patorální obory

  9.0010.25: Doprovázení sexuálně zneužívaných v Církvi (blok I)

  10.3512.00: Doprovázení sexuálně zneužívaných v Církvi (blok II)

  / Marek Drábek

 • 29. února 2020: Církevní dějiny

  9.0010.25: Země Koruny české / Eva Doležalová

  10.3512.00: Dějiny dějepisectví / Zdeněk Beneš

 • 28. března 2020: Křesťanská literatura (zrušené)

  Náhradní termín: 20. června 2020

  9.0010.25: Starší a středověká literatura / Miloš Sládek

  10.3512.00: Literatura a české národní obrození / Michal Charypar

 • 23. květen 2020: Dějiny evropské kultury (zrušené)

  Náhradní termín: 27. června 2020

  9.0010.25: Církevní a šlechtická titulatura / Milan Buben

  10.3512.00: Liturgické oděvy a barvy / Radek MartínekPřihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Pokud zájemce dosáhl důchodového věku, splňuje podmínky pro univerzity třetího věku.

Cena kurzu je 600,- Kč

Jedinečné číslo kurzu je 189.


Podání přihlášky je možné dvěma způsoby:

 1. elektronicky

  Přihlášku je možné vyplnit elektronicky na odkazu zde a odeslat ji prostřednictvím aplikace. V tomto případě není nutné přihlášku tisknout. Variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován automaticky po dokončení přihlášky.

  Návod na vyplnění přihlášky zde.

 2. papírově

  Přihlášku je možné vyplnit také na předepsaném formuláři, který lze stáhnout zde. Vytištěnou a vyplněnou přihlášku poté zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 (obálku označtě “ U3V“) nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách.

  Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic rodného čísla; jako specifický symbol 189.


 • Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.

 • Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platbě připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.


Pokud zájemce nedosáhl důchodového věku, je možné se kurzu účastnit jako účastník kurzů celoživotního vzdělávání. Pokračujete zde.


Poslední změna: 28. květen 2020 12:41 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty