Úvod do křesťanského umění

(číslo kurzu 5442)

Přednášky kurzu předají posluchačům základní vědomosti o křesťanském umění, v jeho historickém vývoji i v jeho různých projevech. Kurz je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, předpokladem je ukončené středoškolské studium s maturitou. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.


Garantem kurzu je prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D..


Místo konání

učebna P8, KTF UK, Praha 6 -Dejvice, Thákurova ul. 3


Období pro podání přihlášky

do 29. září 2019


Přehled jednotlivých přednášek

 • 12. října 2019: Dějiny umění

  8.30–9.55: Úvod do dějin umění / Viktor Kubík

  10.05–11.30: Umění antiky / Markéta Jarošová

 • 26. října. 2019: Antika a gotika

  8.30–9.55: Úvod do církevního užitého umění / Marek Pučalík

  10.05–11.30: Gotická architektura / Petr Macek

 • 23. listopadu 2019: Baroko

  8.30–9.55: Dějiny barokního umění / Marek Pučalík

  10.05–11.30: Baroko v Čechách a na Moravě / Vít Vlnas

 • 18. ledna 2020: Renesance

  8.30–9.55: Nizozemské malířství / Markéta Jarošová

  10.05–11.30: Renesance v českých zemích / Magdalena Nespěšná-Hamsíková

 • 15. února 2020: Poslední století

  8.30–9.55: Umění 20. století / Milan Pech

  10.05–11.30: Architektura 20.století / Vladimír Czumalo

 • 29. února 2020: Východní umění

  8.30–9.55: Východní křesťanství

  10.05–11.30: Ikonografie

 • 28. března 2020: Umění a literatura

  8.30–9.55 První světová válka v historickém a literárním kontextu doby / Marek Šmíd

  10.05–11.30: Umělecké řemeslo / Jan Schöttner

 • 23. května 2020: Výstavy a péče o památky

  8.30–9.55: Kulturní management / Jiří Vajčner

  10.05–11.30: Péče o památky / Michaela Ottová


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Pokud zájemce dosáhl důchodového věku, splňuje podmínky pro univerzity třetího věku.

Cena kurzu je 600,- Kč

Jedinečné číslo kurzu je 5442.


Podání přihlášky je možné dvěma způsoby:

 1. elektronicky

  Přihlášku je možné vyplnit elektronicky na odkazu zde a odeslat ji prostřednictvím aplikace. V tomto případě není nutné přihlášku tisknout. Variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován automaticky po dokončení přihlášky.

  Návod na vyplnění přihlášky zde.

 2. papírově

  Přihlášku je možné vyplnit také na předepsaném formuláři, který lze stáhnout zde. Vytištěnou a vyplněnou přihlášku poté zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 (obálku označtě “ U3V“) nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách.

  Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic rodného čísla; jako specifický symbol 5442.


 • Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.

 • Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platbě připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.


Pokud zájemce nedosáhl důchodového věku, je možné se kurzu účastnit jako účastník kurzů celoživotního vzdělávání. Pokračujte zde.
Poslední změna: 16. říjen 2019 10:39 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty