Velcí mistři českého baroka

(číslo kurzu 5445)

Cílem kurzu je seznámit s hlavními osobnostmi českého barokního umění 17. a 18. století, a to voblasti malířství, sochařství i architektury. Každá přednáška bude zaměřena na jednoho zpředstavitelů českého baroka nebo na jeden specifický umělecký fenomén (např. Karel Škréta, Kryštof Dientzenhofer, pražská barokní poutní místa, pražské paláce ad.)


Garantem kurzu je PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.


Místo konání

učebna KTF UK, Praha 6 -Dejvice, Thákurova ul. 3


Období pro podání přihlášky

do 29. září 2019


Termíny konání jednotlivých přednášek

Přednášky se uskuteční v akademickém roce 2019/2020 v pondělí od 16.00 do 17.30.


Data jednotlivých přednášek:

2019: 7.10., 14.10., 21.10, 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12.,

2020: 17.2., 24.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Pokud zájemce dosáhl důchodového věku, splňuje podmínky pro univerzity třetího věku.

Cena kurzu je 600,- Kč

Jedinečné číslo kurzu je 5445.


Podání přihlášky je možné dvěma způsoby:

 1. elektronicky

  Přihlášku je možné vyplnit elektronicky na odkazu zde a odeslat ji prostřednictvím aplikace. V tomto případě není nutné přihlášku tisknout. Variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován automaticky po dokončení přihlášky.

  Návod na vyplnění přihlášky zde.

 2. papírově

  Přihlášku je možné vyplnit také na předepsaném formuláři, který lze stáhnout zde. Vytištěnou a vyplněnou přihlášku poté zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 (obálku označtě “ U3V“) nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách.

  Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic rodného čísla; jako specifický symbol 5445.


 • Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.

 • Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platbě připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.


Pokud zájemce nedosáhl důchodového věku, je možné se kurzu účastnit jako účastník kurzů celoživotního vzdělávání. Pokračujte zde.


Poslední změna: 16. prosinec 2019 15:52 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty