Velcí mistři českého baroka

(číslo kurzu 5524)

Cílem kurzu je seznámit s hlavními osobnostmi českého barokního umění 17. a 18. století, a to voblasti malířství, sochařství i architektury. Každá přednáška bude zaměřena na jednoho zpředstavitelů českého baroka nebo na jeden specifický umělecký fenomén (např. Karel Škréta, Kryštof Dientzenhofer, pražská barokní poutní místa, pražské paláce ad.)


Garantem kurzu je PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.


Místo konání

učebna KTF UK, Praha 6 -Dejvice, Thákurova ul. 3


Období pro podání přihlášky

do 29. září 2019


Termíny konání jednotlivých přednášek

Přednášky se uskuteční v akademickém roce 2019/2020 v pondělí od 16.00 do 17.30.


Data jednotlivých přednášek:

2019: 7.10., 14.10., 21.10, 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11.,

2020: 2.12., 9.12., 16.12., 17.2., 24.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Pokud zájemce nedosáhl důchodového věku, zapisuje se do kurzu jako účastník kurzů celoživotního vzdělávání:


Podání přihlášky je možné POUZE eletronicky:

  • Přihlášku je možné vyplnit elektronicky na odkazu zde a odeslat ji prostřednictvím aplikace. Přihlášku není potřeba tisknout. Variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován automaticky po dokončení přihlášky.

  • Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.

  • Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platbě připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.


Poslední změna: 9. duben 2019 08:35 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty