Dita Křišťanová

PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D.


Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


IS Studium


Vzdělání:


 • Pedagogická fakulta UK, absolvované doktorské studium v oboru České a československé dějiny, ukončené dizertační prací Historický mýtus v díle Julia Zeyera 27. června 2013

 • Pedagogická fakulta UK, obor český jazyk a literatura – dějepis (1998–2004), rigorózní zkouška (únor 2006)

 • Fakulta sociálních věd UK, obor žurnalistika (1999–2001 a 2003–2005), zakončení Bc.

 • Gymnázium Strakonice, sedmiletý všeobecný studijní obor, ukončené maturitou s vyznamenáním (1991–1998)Seznam publikační činnostiKniha:

 • Křišťanová, Dita: Druhý život Julia Zeyera. Vodňany, Městské muzeum a galerie Vodňany 2011.


Kapitola v knize:

 • Hrdina, Martin; Křišťanová, Dita: Český dávnověk v díle Julia Zeyera. In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Studie z recepce v kultuře a umění, ed. Dalibor Dobiáš. Praha, Academia, s. 727-757, v tisku.

 • Křišťanová, Dita: Plány a touhy. Finanční poměry Julia Zeyera. In: „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století, edd. Tomáš Breň, Pavel Janáček. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2009, s. 91–100.


Studie:

 • Křišťanová, Dita: Orientální látky v díle Julia Zeyera. In: Marginalia historica 2/2013, s. 89–105.

 • Křišťanová, Dita: Druhý život básníka na divadle. In: Od (tvořivého) psaní ke scénickému

 • umění. Praha, Literární akademie 2012.


Články, příspěvky ve sbornících a časopisech:

 • Křišťanová, Dita: Vášnivý archeolog Julius Zeyer. Příspěvek přednesený na konferenci, Archeologie v národním obrození, národní obrození v archeologii. PNP Strahov, 24.–25. 4. 2019, text v přípravě.

 • Křišťanová, Dita: „Hochu, lépe je býti vosou a s ní mlsat v jeseni!“ O básnické sbírce Jaroslava Kvapila Motýli a vosy. In: Žena, růže, píseň, řeč. Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, edd. Martina Šmejkalová, Marta Kvíčalová, Pavel Vybíral. Praha, Pedagogická fakulta UK, 2015.

 • Křišťanová, Dita: Slovanský časoprostor v díle Julia. Sborník z konference Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures. Sofie 2014.

 • Křišťanová, Dita: Dějiny versus fikce. Zeyerova dramata ve vztahu k raným dějinám českého státu. In: VI Studencka Konferencja Naukowa, eds: Karol Furmański – Manuela Maciolek, Wroclaw, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, nestránkováno.

 • Křišťanová, Dita: Biblické motivy v díle Julia Zeyera. In: Na kladském pomezí o českém jazyku a literatuře, edd. Jarosław Malicki, Ladislav Janovec, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Radków 2009, s. 265–271.

 • Křišťanová, Dita: Spisovatel a náboženství. Hledačské cesty Julia Zeyera. Tvar, 2009, č. 4, s. 8–9.

 • Křišťanová, Dita: Legenda v pojetí Julia Zeyera a Jiřího Karáska ze Lvovic. In: Slavica iuvenum, edd: Jan Vorel – Ireneusz Hyrnik, Ostrava, FF OU, 2007, s. 137–140.

 • Křišťanová, Dita: Zeyer ilustrovaný. Tvar, 2007, č. 3, s. 8–9.

 • Křišťanová, Dita: Klasik a čítanky. Dílo Julia Zeyera ve školní četbě. Dějiny a současnost, 2007, č. 10, viz http://dejiny.nln.cz/archiv/2007/102007-06.html.


Výstava:

 • Křišťanová, Dita (spoluautorka): Výstava k 160. výročí narození a 100. výročí úmrtí Jaroslava Vrchlického, realizovaná v roce 2012 Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví a Literární akademií – Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého. – viz http://www.ucl.cas.cz/cs/publikace/literatura-ke-staeniVeřejná přednáška:

 • Hrdina, M.; Křišťanová, D.: Irma Geisslová a Jičínsko. Veřejná přednáška přednesená 28. 11. 2014 v Porotním sále jičínského zámku.


Autorská tvorba pro děti:

 • Křišťanová, Dita: Hledá se Hugo. Velký železniční příběh. Říčany, SUN 2016.

 • Křišťanová, Dita: Chyťte pošťáka. Velký poštovní příběh. Říčany, SUN 2016.

 • Křišťanová, Dita: Rohatý a jiné příběhy. Říčany, SUN 2016.

 • Křišťanová, Dita: Ztracený pes a jiné příběhy. Říčany, SUN 2015.


Recenze na knihy:

 • Hledejte skrytý smysl - http://blog.martinus.cz/2015/02/hledejte-skryty-smysl

 • Mezi novinami a časopisy v nelehké době - http://blog.martinus.cz/2015/02/mezi-novinami-a-casopisy-v-nelehke-dobe

 • Hercule Poirot se vrací na scénu - http://blog.martinus.cz/2015/02/hercule-poirot-se-vraci-na-scenu

 • Kdysi slavnější než Neruda, nyní téměř neznámý - http://blog.martinus.cz/2015/01/kdysi-slavnejsi-nez-neruda-nyni-temer-neznamy

 • Mezi krysami ve feťácké noře číhá přízrak - http://blog.martinus.cz/2014/09/prvni-recenze-noveho-joa-nesboho-mezi-krysami-ve-fetacke-nore-ciha-prizrak

 • Strach, který nevidíme - http://blog.martinus.cz/2014/09/strach-ktery-nevidime-o-pettersonove-detektivce-hitlerovi-nepratele

 • Hájkova kronika v novém kabátě - http://blog.martinus.cz/2014/04/hajkova-kronika-v-novem-kabate

 • Není červenka jako Červenka - http://blog.martinus.cz/2014/03/neni-cervenka-jako-cervenka

 • Bolestný Čtyřhlas - http://blog.martinus.cz/2014/02/bolestny-ctyrhlas

 • S Odysseem za bájnou Atlantidou a věčným ledem - http://blog.martinus.cz/2013/11/s-odysseem-za-bajnou-atlantidou-a-vecnym-ledem

 • Život s literaturou jako každodenní radost - http://blog.martinus.cz/2013/11/zivot-s-literaturou-jako-kazdodenni-radost

 • A na zasněžené pláni číhá levhart - http://blog.martinus.cz/2013/10/a-na-zasnezene-plani-ciha-levhart

 • Knížka, která pomůže - http://blog.martinus.cz/2013/10/knizka-ktera-pomuze

 • Božská komedie je stále božská - http://blog.martinus.cz/2013/10/bozska-komedie-je-stale-bozska

 • Vandrování odnikud nikam - http://blog.martinus.cz/2013/05/vandrovani-odnikud-nikam

 • A brouci se rozlezou - http://blog.martinus.cz/2013/05/a-brouci-se-rozlezou

 • Kam s námi - http://blog.martinus.cz/2013/04/kam-s-nami

 • Režim, nerežim, člověk by neměl žít sám - http://blog.martinus.cz/2013/04/rezim-nerezim-clovek-by-nemel-zit-sam

 • Nudné slepené střepy - http://blog.martinus.cz/2013/04/nudne-slepene-strepy

 • O zelených vdovách a samotě - http://blog.martinus.cz/2013/03/o-zelenych-vdovach-a-samote

 • Kde rostou divoké růže a netopýr věští smrt - http://blog.martinus.cz/2013/01/kde-rostou-divoke-ruze-a-netopyr-vesti-smrt

 • Řekněte si ano - http://blog.martinus.cz/2013/01/reknete-si-ano

 • A ptáci táhli dál, vlaštovky zamířily na jih - http://blog.martinus.cz/2012/12/a-ptaci-tahli-dal-vlastovky-zamirily-na-jih

 • Náměsíčníci aneb Literární gurmánství střední Evropy - http://blog.martinus.cz/2012/11/namesicnici-aneb-literarni-gurmanstvi-stredni-evropy

 • Jedenáct propletených životů - http://blog.martinus.cz/2012/10/jedenact-propletenych-zivotu

 • Špionka, které nevěříte - http://blog.martinus.cz/2012/10/spionka-ktere-neverite

 • Příliš mnoho sněhuláků - http://blog.martinus.cz/2012/09/prilis-mnoho-snehulaku

 • Znepokojující strach - http://blog.martinus.cz/2012/08/znepokojujici-strach

 • Ona se ještě neprovdala. A co má být? - http://blog.martinus.cz/2012/08/ona-se-jeste-neprovdala-a-co-ma-byt

 • Blízko k sobě, ke světu zády - http://blog.martinus.cz/2012/08/blizko-k-sobe-ke-svetu-zady

 • Dva meče: Prokousnuté hrdlo z lásky - http://blog.martinus.cz/2012/07/dva-mece-prokousnute-hrdlo-z-lasky

 • Výš, ke slunci blíž! Portrét umělce v jinošských letech - http://blog.martinus.cz/2012/07/vys-ke-slunci-bliz-portret-umelce-v-jinosskych-letech

 • Přichází Spasitel a míří na Vás - http://blog.martinus.cz/2012/03/prichazi-spasitel-a-miri-na-vas

 • Alain de Botton: Umění cestovat - http://blog.martinus.cz/2012/02/alain-de-botton-umeni-cestovatPoslední změna: 6. listopad 2019 15:19 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty