Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.


Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:

kudlova@ktf.cuni.czIS Studium

Životopisná data

  • 1995-2001, studium bohemistiky a anglistiky na FF UK Praha, diplomová práce Towards the Interpretation and Genre Characteristics of the Hobbit (ved. M. Hilský)

  • 2002-2011 postgraduální studium na Ústavu české literatury a literární teorie FF UK, disertační práce Diskurzní typologie postav a současný český román (ved. P. A. Bílek)

  • od 2006 do současnosti pracovnice Oddělení 20. století a literatury současné v ÚČL AV ČR

  • od 2014 pořadatelka literárních večerů (Po)čtení u EMY (hosté například Bianca Bellová, Jáchym Topol, Lenka Lagronová, Petr Hruška, Adam Borzič)Publikační činnostRecenze:

Matky na střídačce kapitalismu. [HERZ, B.; SMÉKALOVÁ, A.: Jenom matky vědí, o čem ten život je]. A2. Roč. 16, č. 9 (2020), s. 10. ISSN 1803-6635


Noirové drama na Nové scéně. [GOMBROWICZ, W.: Kosmos]. A2. Roč. 15, č. 25 (2019), s. 11. ISSN 1803-6635


Náš šálek čaje. Uplynulá divadelní sezóna a dětský divák. [Our Cup of Tea.] [ADÁMEK, J.: Toodle-noodle]. A2. Roč. 15, č. 19 (2019), s. 10. ISSN 1803-6635


“Postdramatické divadlo” Hanse Thiese Lehmanna jako jedno z konceptuálních východisek monografie Horizonty evropského dramatu. [“Postdramatic Theatre“ of Hanse-Thies Lehmann as one of the conceptual bases of the monograph Horizons of European drama.] [AUGUSTOVÁ, Z.; JIŘÍK, J.; JOBERTOVÁ, D.: Horizonty evropského dramatu. Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi]. Divadelní revue. Roč. 29, č. 3 (2018), s. 95-100. ISSN 0862-5409


Divadlo proti divadlu. [IBSEN, H.: Nepřítel lidu]. A2. Roč. 15, č. 5 (2019), s. 8. ISSN 1803-6635


Předstupeň monografie.[Preliminary Monograph.] [HRTÁNEK, P.: Kacíři, rouhači, ironikové]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 4 (2008), s. 586-589. ISSN 0009-0468


Pavla Kolmačky román? [Pavel Kolmačka´s Roman?] [KOLMAČKA, Pavel.: Stopy za obzor. Praha : Triáda, 2006]. Souvislosti. Roč. 18, č. 3 (2007), s. 179-183. ISSN 0862-6928


Pohled na Mukařovského pracovní stůl. [The Look on Mukařovský´s Work Table.] [MUKAŘOVSKÝ, Jan.: Vančurův vypravěč. Praha : Akropolis, 2006]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 1 (2008), s. 132-136. ISSN 0009-0468


Nad sborníkem o Vladimíru Holanovi a jeho souputnících.[Above the collection about Vladimír Holan´s and his companions.][FÄRBER, Vratislav.: Vladimír Holan a jeho souputníci]. Tvar. Roč. 18, č. 19 (2007), s. 22. ISSN 0862-657X


Nad Přirozeným jazykem vyprávění Davida Hermana.[Above David Herman´s Natural language of narration.][HERMAN, David.: Přirozený jazyk vyprávění]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 54, č. 6 (2006), s. 117-121. ISSN 0009-0468


…román podryvný.[…the subversive novel.][TOPOL, Jáchym.: Kloktat dehet]. Souvislosti. Roč. 17, č. 2 (2006), s. 281-284. ISSN 0862-6928


 

Články: 

On Fields of Bones, Headsmen and Madonnas: The Symbols and Figures of Central Europe in the Past 25 Years of Jáchym Topol’s Writing., Porównania. Roč. 27, č. 2 (2020), s. 247-263. ISSN 1733-165X


"Blankverse je pro mne dejchání! Tušivá rozpomnění Václava Renče. ['Blank verse is like breathing for me'. The shadowy recollections of Václav Renč.] Svět literatury. Roč. 23, č. 48 (2013), s. 115-126. ISSN 0862-8440


Postavy, novinářské texty a jejich emblémy (v psaní Terezy Boučkové). [Characters, journalistic texts and their emblems (in the writing of Tereza Boučková).] World Literature Studies. 3 /20/, č. 2 (2011), s. 96-111. ISSN 1337-9275


Zpráva z olomouckého sympozia 2007. [A report from the symposium in Olomouc 2007.] Česká literatura. Roč. 55, č. 4 (2007), s. 617-618. ISSN 0009-0468Konferenční příspěvky: 


Případ "autentického" románu. [A case of an "authentic" novel.] Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Fedrová, S.), s. 375-484. ISBN 978-80-85778-73-1. [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]


Texty Jáchyma Topola jako východisko filmových a divadelních inscenací. [Texts of Jáchym Topol as a Base of Film and Theatre Inscenations.] Intermedialita: slovo – obraz – zvuk. Sborník příspěvků ze sympozia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008 - (Schneider, J.; Krausová, L.), s. 71-76. ISBN 978-80-244-2054-7. [Intermedialita: slovo – obraz – zvuk. Olomouc (CZ), 07.11.2007-08.11.2007]


Ostatní: 

Čechoslováci mezi Londýnem a Moskvou. Subjekt prvorepublikového cestopisu, ideologie a subverze. [The Czechoslovaks between London and Moscow. Or, the Travelling Protagonist, Ideology and Subversion.] Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro literatury a kultury střední Evropy. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2019 - (Hrabal, J.), s. 209-220. ISBN 978-80-88278-33-7


Protagonisté románů Jana Nováka jako výzva našemu kulturnímu sebepojetí. [The protagonists in Jan Novák's novels as a challenge to our cultural self-perception.] Literatura jako výzva a apel: kolektivní monografie. Opava: Slezská univerzita, 2014 - (Mainx, O.), s. 259-270. ISBN 978-80-7510-131-0


V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích.

[In the Coordinates of Abundance. Czech Literature of the First Decade of the 21st Century in Context and Interpretation.] Praha: Academia, 2014. 850 s. ISBN 978-80-200-2410-7


Texty Jáchyma Topola jako východisko divadelních a filmových adaptací. [The texts of Jáchym Topol as the basis for theatre and film adaptations.] Otevřený rány: vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha: Torst, 2013 - (Říha, I.), s. 286-295. ISBN 978-80-7215-451-7


Mimésis a přítomnost v díle Paula Ricoeura. [Mimesis and Presence in the Work of Paul Ricoeur.]

Salvatoria. Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha: Česká křesťanská akademie, 2008, s. 231-243. ISBN 978-80-85795-40-0


Ženský román po roce 1990. [The Female Roman after 1990.] Omyly a objevy v umění 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008 - (Gilk, E.; Neumann, L.), s. 241-246. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Moravica, sv. 6. ISBN 978-80-244-1904-6
 


 


 
Poslední změna: 20. prosinec 2022 09:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám