Klára Kudlová

Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.


Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


IS Studium
Životopisná data

  • 1995-2001, studium bohemistiky a anglistiky na FF UK Praha, diplomová práce Towards the Interpretation and Genre Characteristics of the Hobbit (ved. M. Hilský)

  • 2002-2011 postgraduální studium na Ústavu české literatury a literární teorie FF UK, disertační práce Diskurzní typologie postav a současný český román (ved. P. A. Bílek)

  • od 2006 do současnosti pracovnice Oddělení 20. století a literatury současné v ÚČL AV ČR

  • od 2014 pořadatelka literárních večerů (Po)čtení u EMY (hosté například Bianca Bellová, Jáchym Topol, Lenka Lagronová, Petr Hruška, Adam Borzič)Publikační činnostPoslední změna: 2. prosinec 2019 15:11 
Sdílet na: