Výběrové řízení Erasmus - stáže


V Praze dne 14. 10. 2019

Č. j.: UKKTF/279327/2019


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na stáže v zahraničí, které jsou uskutečňovány v rámci programu Erasmus+ a jsou plánovány na letní semestr v akademickém roce 2019/2020 (dokument ke stažení)


Žádost musí obsahovat následující podklady:


1. PŘIHLÁŠKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Přihlášku vyplňte a pošlete e-mailem na . Podrobnější informace a formulář přihlášky najdete zde.


2. MOTIVAČNÍ DOPIS (v jazyce přijímající instituce)

Motivační dopis by měl mj. obsahovat, jak bude Vaše zahraniční stáž korelovat s náplní Vašeho studia na KTF a jak přispěje k osvojení praktických dovedností z oboru.


3. STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS – v jazyce výuky (pro slovenské instituce v češtině)


4. DOKLAD O ZNALOSTI JAZYKA ZAHRANIČNÍ INSTITUCE

Nejlépe předložením certifikátu ze státní jazykové školy nebo cizojazyčných institutů vydávajících úřední osvědčení o znalosti jazyka středního a vyššího stupně. O jiných možnostech získání dokladů o jazykové způsobilosti se můžete před podáním žádosti informovat na zahraničním oddělení.


5. POTVRZENÍ O STUDIJNÍCH VÝSLEDCÍCH NA KTF – dosažený studijní průměr (vystavuje studijní oddělení).


6. VÝPIS SPLNĚNÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ (vystavuje studijní oddělení).


7. ZVACÍ DOPIS ZAHRANIČNÍ INSTITUCE


  • Termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na oddělení pro zahraniční vztahy je 15. listopadu 2019.


  • Výběrové řízení se uskuteční v týdnu od 27. do 29. listopadu 2019.


  • Pro zodpovězení otázek stran Vaší žádosti se neváhejte obrátit se na referenta zahraničního oddělení.


V Praze 14. října 2019ThLic. Petr Štica, Th.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy

Poslední změna: 18. říjen 2019 14:38 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty