Úvod do teologických nauk (Ruzyně)

Kurz je realizován ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a je určen pro osoby ve výkonu trestu ve Vazební věznici Praha – Ruzyně (dále jen "VV").


Program je koncipován tak, aby jeho úspěšní absolventi mohli pokračovat studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu Teologické nauky na KTF UK, a to v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, tedy tak, že kredity získané v rámci CŽV mohou představovat 60% z celkového počtu 240 kreditů akreditovaného bakalářského studijního programu Teologické nauky.


Garant kurzu

Benedikt Tomáš Mohelník, OP, Th.D.


Kontaktní osoba

KTF: Mgr. Zuzana Matisovská

email: u3v.czv@ktf.cuni.cz; tel: +420 220 181 649


VV: Bc. Michaela Knopová

email: mknopova@vez.ruz.justice.cz


Mgr. Gabriela Ulrichová

email: gulrichova@vez.ruz.justice.cz


Časový a obsahový plán kurzu

(předmět, počet hodin, atestace)


1. ročník

Úvod do teologie - 3, Zápočet

Církevní dějiny světové 1 (starověk) - 3, Zkouška

Úvod do Písma svatého - 3, Zkouška

Starý zákon - 5, Zkouška

Fundamentální teologie - 4, Zkouška


2. ročník

Církevní dějiny světové 2 (středověk) - 3, Zkouška

Nový zákon - 4, Zkouška

Fundamentální morálka 3, Zkouška

Trinitární teologie - 4, Zkouška

Christologie a soteriologie - 4, Zkouška

Teologická antropologie - 3, Zkouška


3. ročník

Církevní dějiny světové 3 (novověk) - 3, Zkouška

Církevní dějiny české - 3, Zápočet

Speciální morálka - 3, Zkouška

Eschatologie - 3, Zkouška

Ekleziologie - 3, Zkouška

Sakramentální teologie - 3, Zkouška


Počet kontaktních hodín

57


Místo konání

Vazební věznicí Praha-Ruzyně


Získaná kvalifikace

Získání předpokladů pro pokračování ve studiu akreditovaného bakalářského programu Teologické nauky na KTF UK.


Přihlášení do kurzu

Podmínky přijetí do kurzu

  • Prvotní výběr studentů provádí dle vlastních kritérií VV. Zároveň respektuje platné standartní podmínky pro zájemce programů CŽV poskytované KTF UK. V případe záujmu o program se prosím v první řade obraťte na kontaktní osobu v rámci VV.

  • Podání přihlášky a složení poplatku.

  • Písemný test obsahující a) základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky, liturgiky a přehledu o životě katolické církve; b) kulturně-společenský přehled; c) písemná interpretace zadaného teologického textu.


Cena kurzu

10000,- Kč / akademický rok


Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100; variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: číslo kurzu. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


1. ročník 2020/2021

Podání přihlášky do 13. září 2020

Číslo kurzu: 6438


1. ročník 2019/2020

Číslo kurzu: 5597

Poslední změna: 16. červen 2020 09:53 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty