Výběrové řízení Erasmus - únor 2020


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ v zimním semestru v akademickém roce 2020/2021


dokument ke stažení


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí, které jsou uskutečňovány v rámci programu Erasmus+ a jsou plánovány na zimní semestr v akademickém roce 2020/2021.


Žádost o studijní pobyt na jedné ze zahraničních partnerských institucí musí obsahovat následující podklady:


1. PŘIHLÁŠKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Přihlášku vyplňte a pošlete e-mailem na . Podrobnější informace a formuláře přihlášek najdete zde.


2. MOTIVAČNÍ DOPIS / STUDIJNÍ ZÁMĚR

V jazyce, v němž na univerzitě, o níž máte zájem, probíhá výuka (pro slovenské univerzity v češtině), uveďte např.:


  • důvody Vaší preference žádané univerzity a Vaši osobní motivaci pro studium na vybrané univerzitě;

  • jaké předměty byste chtěli na této univerzitě absolvovat a proč;

  • jak bude Váš zahraniční studijní pobyt korelovat se studijním plánem Vašeho studia na KTF (např. význam pro sepsání závěrečné práce apod.).


3. STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS – v jazyce výuky (pro slovenské univerzity v češtině).


4. DOKLAD O ZNALOSTI STUDIJNÍHO JAZYKA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITY – Nejlépe předložením certifikátu ze Státní jazykové školy nebo cizojazyčných institutů vydávajících úřední osvědčení o znalosti jazyka středního a vyššího stupně. O jiných možnostech dokladů o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity se můžete před podáním žádosti informovat na zahraničním oddělení.


5. POTVRZENÍ O STUDIJNÍCH VÝSLEDCÍCH NA KTF – vystavuje studijní oddělení (dosažený studijní průměr).


6. VÝPIS SPLNĚNÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ – vystavuje studijní oddělení.


7. VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ GDPR FORMULÁŘ PRO STUDENTY – ke stažení zde.


Seznam univerzit, s nimiž má Katolická teologická fakulta UK uzavřenou smlouvu Erasmus+, naleznete zde.


Termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na oddělení pro zahraniční vztahy je

5. března 2020.


Výběrové řízení se uskuteční v termínu mezi 18. a 20. březnem 2020.


Pro zodpovězení otázek stran Vaší žádosti se neváhejte obrátit se na referenta zahraničního oddělení.V Praze 3. února 2020


ThLic. Petr Štica, Th.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy
Poslední změna: 4. únor 2020 09:15 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty