Katolická teologická fakulta vyhlašuje jarní kolo pro podávání žádosti v rámci Fondu mobility.


Katolická teologická fakulta vyhlašuje jarní kolo pro podávání žádosti v rámci Fondu mobility UK (soubor ke stažení)


Fond mobility je určen pro:

  • podporu zahraniční studentské mobility;

  • podporu dlouhodobých pobytů v zahraničí studentů a doktorandů (studijní pobyty v délce 1-2 semestry);

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK;

  • podporu výzkumných pobytů v délce minimálně 3 týdny.


Informace k žádostem:

  • možná finanční podpora: úhrada nákladů na cestu, ubytování a stravování, úhrada školného, pojištění, učebnic a dalších nákladů spojených se studijním či vědeckým pobytem;

  • podpora se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů;

  • žádosti se podávají před výjezdem do zahraničí (zpětně žádat nelze);

  • žádat mohou pouze studenti v prezenční formě studia;

  • nelze kombinovat se stipendiem v rámci programu Erasmus+.


Termíny pro podání žádostí:


1. Fakultní kolo

- Fakultní termín pro podávání žádostí je 20. března 2020.

- Výběrové řízení se bude konat v termínu 27. března 2020.

- O výsledcích výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem.

Žádosti je třeba vyplnit pouze v online aplikaci. Do aplikace se mohou studenti i zaměstnanci přihlašovat prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz/.

Zájemcům doporučujeme svou žádost před odevzdáním konzultovat na zahraničním oddělení.


2. Univerzitní kolo

- Vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení.

- Termín pro dodání žádostí na RUK je 31. března 2020.

- O výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem.


Podrobné informace k postupu při podávání žádostí najdete v Manuálu žadatele.

Pro zodpovězení otázek stran Vaší žádosti se neváhejte obrátit na referenta zahraničního oddělení.


V Praze 10. února 2020


ThLic. Petr Štica, Th.D.

Proděkan pro zahraniční vztahyPoslední změna: 10. únor 2020 16:01 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty