Kdo je člověk podle starozákonních textů?

Uvedení do biblické antropologie

Biblické texty Starého zákona kromě poselství o Bohu podávají způsobem sobě vlastním pohled na člověka. Ten je sice částečně nábožensky-kulturně podmíněný, ale současně odhaluje trvalé rysy člověka v každé době a každé kultuře, zejména v jeho celistvosti a vztahovosti k sobě, druhým lidem, tomuto světu a k Bohu.


Posluchači jsou do těchto témat uváděni pomocí komentované četby a výkladu klíčových textů, jako je Gn 1-3; Ex 20; 1 Sam 16-31 a Gn 35,16-20.Garant a vyučující kurzu

doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Čtvrtek; 17-18:35 hod.

Učebna P10


Termíny výuky

8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12. 2020 a 7. 1. 2021


Období pro podání přihlášky

od 31. března do 13. září 2020


Období výuky

zimní semestr


Počet hodin

14 h

7 přednášek x 90 min.


Součastí kurzu jsou doplňující studijní materiály dostupné ke stažení prostřednictvím portálu Moodle. Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování uzavřené 13. září 2020.


a) Podmínky pro zájemce o univerzitu třetího věku

Podmínkou pro zapsání se do kurzu v rámci univerzity třetího věku je dosažení důchodového věku.


Číslo kurzu: 6238

Cena kurzu: 600 Kč


b) Podmínky pro zájemce o celoživotní vzdělávaní

Číslo kurzu: 6236

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 15. září 2020 15:52 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty