Význam a poselství Ježíšových podobenství

Podobenství je v evangeliích typický způsob Ježíšova vyučování. Zdánlivě prosté příběhy mají jinou funkci než ilustrovat náboženské pravdy. Zvou a zapojují posluchače/čtenáře do tajemné skutečnosti Božího království a současně působí jako prostředek osvobozující člověka od jeho předsudků a subjektivních projekcí. Kurz uvádí do čtení a výkladu vybraných podobenství ve světle biblické hermeneutiky a v kontextu biblického světa.


Garant a vyučující kurzu

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

pracovní den odpoledne (přesný den a čas bude doplněn)


Období pro podání přihlášky

od 31. března do 7. února 2021


Období výuky

letní semestr


Počet hodin

16 h

8 přednášek x 90 min.


Součastí kurzu jsou doplňující studijní materiály dostupné ke stažení prostřednictvím portálu Moodle. Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

a) Podmínky pro zájemce o univerzitu třetího věku

Podmínkou pro zapsání se do kurzu v rámci univerzity třetího věku je dosažení důchodového věku.


Číslo kurzu: 6243

Cena kurzu: 600 Kč

Podání přihlášky:

b) Podmínky pro zájemce o celoživotní vzdělávaní

Číslo kurzu: 6241

Cena kurzu: 800 Kč

Podání přihlášky:


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty