Dějiny umění (I.)

Cyklus přednášek nabídne posluchačům přehledné seznámení se s dějinami křesťanského umění. V rámci přednášek budou mít posluchači možnost získat ucelené vědomosti o jednotlivých uměleckých obdobích a uměleckých projevech od antiky až po umění 20. století.


Látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let s tím, že každý rok se do kurzu hlásí samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části.


Garant

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


Koordinátor a kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Pousková

Kontakt: kacka.pouska@gmail.com


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Sobota; 8:30 - 11:30 hod.

Učebna P5


Období pro podání přihlášky

od 31. března do 13. září 2020


Období výuky

Celý akademický rok 2020/2021


Počet hodin

32 h


Přehled jednotlivých přednášek

1. 10. října 2020 – Dějiny umění - Úvod:


2. 21. listopadu 2020 - Antika a raně křesťanské umění:


3. 5. prosince 2020 – Středověk:


4. 16. ledna 2021 – Kultura – Řemeslo – Literatura:


5. 27. února 2021 - Renesance:


6. 13. března 2021 - Baroko:


7. 27. března 2021 - Výstavy a péče o památky:


8. 22. květen 2021 - 19. a 20. století:


Součastí kurzu jsou doplňující studijní materiály dostupné ke stažení prostřednictvím portálu Moodle. Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování uzavřené 13. září 2020.


a) Podmínky pro zájemce o univerzitu třetího věku

Podmínkou pro zapsání se do kurzu v rámci univerzity třetího věku je dosažení důchodového věku.


Číslo kurzu: 6227

Cena kurzu: 900 Kč


b) Podmínky pro zájemce o celoživotní vzdělávaní

Číslo kurzu: 6228

Cena kurzu: 1000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.
Poslední změna: 14. září 2020 15:21 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty