Velcí mistři italské malby (II.)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními osobnostmi italské renesanční a barokní malby. Každá přednáška bude zaměřena na jednoho význačného umělce, historii jeho života a obsah jeho tvorby. Přirozeně navazuje na kurz Velcí mistři italské malby (I.) probíhající v zimním semestru.Garant a vyučující kurzu

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Pondělí; 16:00 – 17:30 hod.

Učebna P5


Období pro podání přihlášky

od 31. března do 7. února 2021


Období výuky

letní semestr


Počet hodin

24 h

12 přednášek x 90 min.


Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled jednotlivých přednášek

1. Tintoretto - 15. února 2021

2. El Greco - 22. února 2021

3. Palma Il Giovane - 1. března 2021

4. Agnolo Bronzino - 8. března 2021

5. Allesandro Allori - 15. března 2021

6. Manýristé (Pontormo, Fiorentino,Vasari, Salviati) - 22. března 2021

7. Bolognská škola – rodina Carracci I. - 29. března 2021

8. Guido Reni - 12. dubna 2021

9. Caravaggio I. - 19. dubna 2021

10. Caravaggio II. - 26. dubna 2021

11. Caravaggio II. - 3. května 2021

12. Pietro da Cortona - 10. května 2021


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

a) Podmínky pro zájemce o univerzitu třetího věku

Podmínkou pro zapsání se do kurzu v rámci univerzity třetího věku je dosažení důchodového věku.


Číslo kurzu: 6225

Cena kurzu: 600 Kč

Podání přihlášky:

b) Podmínky pro zájemce o celoživotní vzdělávaní

Číslo kurzu: 6226

Cena kurzu: 800 Kč

Podání přihlášky:


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.

Poslední změna: 14. září 2020 15:52 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty