Mistři staré nizozemské malby

Díla starých nizozemských mistrů obdivují lidé na celém světě. Zaujmou svým precizním malířským provedením, mistrovstvím detailu a také určitou tajemností, která z nich vyzařuje. Umíme ale porozumět obrazům Jana van Eyck či Hieronyma Bosche? Byl Bosch příkladný katolík anebo heretik, jak se o něm lze dočíst?


Cyklus přednášek je zaměřen především na poznání a interpretaci obrazů nejznámějších mistrů nizozemského umění. Jeho cílem je zejména naučit posluchače dešifrovat mnohdy složité významy, jež do nich malíři (a objednavatelé) ukryli. Společně se pokusíme prohlédnout si díla soudobým pohledem a také se zamyslíme, jak mohly být malby starých Nizozemců vnímány v době svého vzniku.Garant a vyučující

PhDr. Olga Kotková, Ph.D


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Pátek; 17:00 – 18:30 hod.

Učebna P7


Období pro podání přihlášky

od 31. března do 13. září 2020


Období výuky

zimní semestr

od 9.10.2020 do 8.1.2021


Počet hodin

24 h

12 přednášek x 90 min.


Součastí kurzu jsou doplňující studijní materiály dostupné ke stažení prostřednictvím portálu Moodle. Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování uzavřené 13. září 2020.


a) Podmínky pro zájemce o univerzitu třetího věku

Podmínkou pro zapsání se do kurzu v rámci univerzity třetího věku je dosažení důchodového věku.


Číslo kurzu: 6233

Cena kurzu: 600 Kč


b) Podmínky pro zájemce o celoživotní vzdělávaní

Číslo kurzu: 6231

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 14. září 2020 17:10 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty