Egyptské umění

Kurz přístupnou formou přiblíží vybrané aspekty starověkého egyptského umění s důrazem na výtvarné postupy a techniky a na tzv. kánon zobrazování. Specifickými předměty zájmu budou ikonografie egyptského umění, architektura v propojení s malbou a grafikou a některé problémy spojené s užitým uměním.


Garant a vyučující kurzu

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Úterý; odpoledne (přesný čas bude doplněn)


Období pro podání přihlášky

od 31. března do 7. února 2020


Období výuky

letní semestr


Počet hodin

24 h

12 přednášek x 90 min.


Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

a) Podmínky pro zájemce o univerzitu třetího věku

Podmínkou pro zapsání se do kurzu v rámci univerzity třetího věku je dosažení důchodového věku.


Číslo kurzu: 6229

Cena kurzu: 900 Kč

Podání přihlášky:

b) Podmínky pro zájemce o celoživotní vzdělávaní

Číslo kurzu: 6230

Cena kurzu: 1000 Kč

Podání přihlášky:


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty