Bibliodrama - metodický kurz

Bibliodrama je jedna z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, skupinové práce a biblické exegese. Jejím hlavním cílem je osobní setkání člověka s biblickým poselstvím, a to na rovině zkušenosti. Nejde tedy primárně o poznání racionální, nýbrž existenciální, o konfrontaci osobních zkušeností jednotlivce se zkušenostmi ostatních členů skupiny a s hodnotami uloženými v biblickém textu.Kurs se skládá ze:

  • (1.) "zážitkového" setkání (celodenního bibliodramatického semináře);

  • (2.) ze 6 čtyřhodinových teoretických bloků s praktickými lekcemi práce jednotlivými metodami (pravděpodobně pátek odpoledne) a

  • (3.) ze závěrečného blokového semináře v letním semestru (celý víkend), který připraví sami účastníci (jednotlivé podskupiny) pro zbytek skupiny. Náklady spojené s víkendovým výjezdem si hradí účastníci sami.


Podmínkou účasti je obsáhlejší účastnická zkušenost s bibliodramatem. Bez této zkušenosti není možné se metodického kursu zúčastnit.


Garant

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.


Vyučující

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

Bc. Radka Zemanová


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Termíny budou stanoveny před začátkem zimního semestru ak. roku 2020/2021.


Období pro podání přihlášky

od 31. března do 13. září 2020


Období výuky

Celý akademický rok 2020/2021


Počet hodin

32 h + víkend


Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování uzavřené 13. září 2020.


Číslo kurzu: 6250

Cena kurzu: 1000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 14. září 2020 08:26 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty