Didaktické modely katecheze

Kurz uvádí do základů didaktiky katecheze s dětmi, mladými lidmi a s dospělými. Jeho účelem je představit základní didaktické modely katecheze a jejich využití v různých typech katechezí, podobně je lze využít i při výuce náboženství. Představení modelů předchází stručné uvedení do identity katecheze a jejího místa v evangelizační činnosti církve; principů katecheze; pojetí metody v katechezi a její vztah k obsahu katecheze.


Kurz bude probíhat z menší části formou přednášek, z větší části formou praktických ukázek a workshopu.


Garant a vyučující

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Sobota

Termíny budou stanoveny před začátkem zimního semestru ak. roku 2020/2021.


Období pro podání přihlášky

do 7. února 2021


Období výuky

letní semestr


Počet hodin

18 h


Obsah kurzu

  • Katecheze a její identita, principy, obsah a metody a její místo v evangelizačním procesu církve.

  • Představení tzv. velkých modelů katecheze na základě historického vývoje v katechetice a katechetické praxi. Teologická východiska jednotlivých modelů a místo těchto modelů v první evangelizaci, iniciační a trvalé katechezi.

  • Uvedení do kérygmatického modelu katecheze: ukázky, využití, praktická práce.

  • Uvedení do antropologického modelu: ukázky, využití, praktická práce.

  • Uvedení do prorockého (angažovaného) modelu katecheze: ukázky, využití, praktická práce.

  • Katechumenátní model katecheze jako základ pro iniciační katechezi.

  • Další modely katecheze dle potřeb současné praxe.


Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 kurzu.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Číslo kurzu: 6253

Cena kurzu: 1500 Kč

Podání přihlášky:


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 23. září 2020 20:01 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty