Evangelizace

Josef Prokeš, autor knihy Pán se stará (Portál, 2019), se spolu s účastníky kurzu pokusí zodpovědět otázku, jak je česká společnost vnímavá k evangeliu a jeho hlásání a v čem spočívá případná hluchota a nezájem o radostnou zvěst. Na tento konkrétní stav bude hledat teologické odpovědi. Zastaví se u hlavních momentů Písma, jak Starého tak Nového Zákona, kde se mluví o hlásání (Jonáš, poslání učedníků), a bude se jimi inspirovat pro současnou situaci. Podívá se na momenty církevního Magisteria (Evangelii nuntiandi, Evangelii gaudium) a tradice, se zřetelem na podobu kérygmatu. Cílem kurzu je nejen načrtnou dobrý teologický základ pro misii, ale také o přesah do praxe.


Garant a vyučující kurzu

Bc. Josef Prokeš


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

6. února 2021


Období pro podání přihlášky

od 31. března do 21. ledna 2021


Období výuky

letní semestr


Počet hodin

8 h

jednodenní kurz


Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Číslo kurzu: 6248

Cena kurzu: 500 Kč

Podání přihlášky:


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.
Poslední změna: 26. březen 2020 16:15 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty