Velcí mistři italské malby (I.)

ONLINE

Kurz navazuje na kurz Velcí mistři italské malby I. Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními osobnostmi italské renesanční a barokní malby. Každá přednáška bude zaměřena na jednoho význačného umělce, historii jeho života a obsah jeho tvorby.


Kurz je distanční formou stejnojmenného prezenčního kurzu. K absolvování přednášek zde však není potřeba docházet na fakultu. Audio a video materiály (v délce cca 60 minut) budou jednou týdně přihlášeným posluchačům zveřejněny v univerzitní aplikaci Moodle. Osvědčení o absolvování kurzu je možné získat vypracováním drobného úkolu po každé přednášce, to však není k účasti na kurzu podmínkou. Kurz je určen pro seniory a další zájemce, kteří nejsou schopni navštěvovat prezenční formu kurzu.


Garant a vyučující kurzu

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.


Období pro podání přihlášky

do 13. září 2020


Období výuky

zimní semestr


Počet hodin

12 přednášek x 60 min.


Ukázka videopřednášky


Přehled jednotlivých přednášek

1. Sandro Botticelli

2. Leonardo da Vinci jako malíř I.

3. Leonardo da Vinci jako malíř II.

4. Leonardo da Vinci a kresba

5. Malíř Michelangelo Buonarotti

6. Malíř Michelangelo Buonarotti

7. Michalangelo Buonarotti jako architekt

8. Malíři sixtýnské kaple

9. Raffael Santi

10. Raffael Santi

11. Tizian

12. Veronese


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování uzavřené 13. září 2020.


a) Podmínky pro zájemce o univerzitu třetího věku

Podmínkou pro zapsání se do kurzu v rámci univerzity třetího věku je dosažení důchodového věku.

Číslo kurzu: 4722

Cena kurzu: 600 Kč


b) Podmínky pro zájemce o celoživotní vzdělávaní

Číslo kurzu: 4812

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.

Poslední změna: 14. září 2020 08:23 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty