Velcí mistři italské malby (II.)

ONLINE

Kurz přirozeně navazuje na kurz Velcí mistři italské malby (I.) probíhající v zimním semestru. Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními osobnostmi italské renesanční a barokní malby. Každá přednáška bude zaměřena na jednoho význačného umělce, historii jeho života a obsah jeho tvorby.


Kurz je distanční formou stejnojmenného prezenčního kurzu. K absolvování přednášek zde však není potřeba docházet na fakultu. Audio a video materiály (v délce cca 60 minut) budou jednou týdně přihlášeným posluchačům zveřejněny v univerzitní aplikaci Moodle. Osvědčení o absolvování kurzu je možné získat vypracováním drobného úkolu po každé přednášce, to však není k účasti na kurzu podmínkou. Kurz je určen pro seniory a další zájemce, kteří nejsou schopni navštěvovat prezenční formu kurzu.


Garant a vyučující kurzu

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.


Období pro podání přihlášky

do 7. února 2021


Období výuky

letní semestr


Počet hodin

12 přednášek x 60 min.


Přehled jednotlivých přednášek

1. Tintoretto

2. El Greco

3. Palma Il Giovane

4. Agnolo Bronzino

5. Allesandro Allori

6. Manýristé (Pontormo, Fiorentino,Vasari, Salviati)

7. Bolognská škola – rodina Carracci I.

8. Guido Reni

9. Caravaggio I.

10. Caravaggio II.

11. Caravaggio III.

12. Pietro da Cortona


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

a) Podmínky pro zájemce o univerzitu třetího věku

Podmínkou pro zapsání se do kurzu v rámci univerzity třetího věku je dosažení důchodového věku.

Číslo kurzu: 6225

Cena kurzu: 600 Kč

b) Podmínky pro zájemce o celoživotní vzdělávaní

Číslo kurzu: 6226

Cena kurzu: 800 Kč


Podání přihlášky:


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 30. duben 2020 13:05 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty