Pastorace nemocných

Tento kurz umožňuje vyzkoušet si reflektovanou pastorační péče nemocných proběhne formou blokové skupinové práce (skupina max. 7 studentů) v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod vedením Mgr. Mareka Drábka, DiS.


Garant kurzu

Mgr. Marek František Drábek, DiS.


Počet hodin

75h


Obsah kurzu

  • Skupinová reflexe pastoračních rozhovorů, zakončená jejich teologickou reflexí;

  • Pastorační rozhovory s pacienty/personálem/návštěvníky nemocnice;

  • Setkání s personálem nemocnice;

  • Krátké teoretické vstupy (vedení pastoračního rozhovoru);

  • Psaní verbatimu.


Termín konání

Pro letní semestr 2019/2020:

29. června - 11. července 2020.

Začátek každý den od 8:30 - 16:00.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín podání přihlášky: 17. června 2020

Číslo kurzu: 6171

Cena kurzu: 1500 Kč

Podání přihlášky:

Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 18. květen 2020 14:07 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty