Efektivní řízení jako cesta k prosperitě


Číslo kurzu: 6541


Počet hodin

24 h


Den a čas

Čtvrtek 15:30 – 17:45 hod.


Termíny výuky

(březen–květen)

25. 3., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5. a 20. 5. 2021


Termín pro podání přihlášky

10. 3. 2021


Podrobný popis

Třetí cyklus nazvaný „Efektivní řízení jako cesta k prosperitě" se bude věnovat specifikám řízení nikoliv z pohledu osobního, manažerského, ale z pohledu korporátního, z pohledu organizace, společných cílů, produktů, korporátních zdrojů a jejich využití.


V rámci cyklu budou popsána specifika církví a církevního prostředí, struktura a předmět jejich činnosti, různé formy církevních institucí a organizací, specifikum jejich systémového a právního postavení, specifické manažerské role, předpoklady pro činnost, rozlišování a využívání darů a hřiven.


Zároveň ale lze z církevní problematiky odvodit mnoho univerzálně platného, poučného pro jakoukoliv oblast podnikání nebo řízení úřadů a organizací. Důležité z hlediska řízení je především rozlišení odlišných atributů působení v soukromém, veřejném a mediálním prostoru. Úspěch v malé soukromé firmě, rodině či malém společenství vyžaduje jiné předpoklady, než úspěšné řízení a kolektivní rozhodování ve velkých korporacích a organizacích působících ve veřejném prostoru a závislých na něm. Odlišné řízení vyžadují podnikatelské aktivity, služby, veřejné služby, politika, neziskový sektor. Ještě jiné jsou předpoklady úspěšného působení v mediálním prostoru, který si žije do značné míry dle vlastních pravidel a ve vlastním světě, a aktivní působení na něj a aktivní vytváření mediálního obrazu je samostatnou mimořádně náročnou kapitolou.


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty