Management (nejen) církve a církevních organizací

Pro stažení plakátu klikněte zde.


Katolická teologická fakulta UK nabízí v akademickém roce 2020/2021 vzdělávací cyklus Management (nejen) církve a církevních organizací. Cyklus pozůstává ze tří ucelených a na sebe navazujících kurzů věnovaných otázkám managementu a řízení. První kurz 24 přednášek byl nazván Management jako cesta k úspěchu a bude se věnovat schopnostem a dovednostem potřebných pro řízení lidí, procesů a zdrojů. Druhý kurz byl nazván Ekonomické řízení a podnikání jako cesta zodpovědnosti a bude se v 24 hodinách věnovat základům ekonomického řízení, správy majetku a zodpovědného podnikání. Třetí kurz byl nazván Efektivní řízení jako cesta k prosperitě a ve stejném rozsahu se bude věnovat specifikám řízení církví a církevních organizací, s přihlédnutím k odlišným rolím působení v soukromém (kořeny církve), veřejném (tělo církve) i mediálním (tvář církve) prostoru. Všechny přednášky jsou plodem zkušeností z veřejné služby, politiky, soukromého podnikání, řízení firem a z práce pro církev a neziskové organizace konfrontovaných se studiem Bible. Čtvrtý kurz je navazující série 24 seminářů s úspěšnými lidmi nazvaný Šedá je teorie, zelený strom života, při nichž se účastníci přednášek setkají se zkušenými manažery a vlastníky firem a zkonfrontují s jejich názory poučky z přednášek a své vlastní představy a zkušenosti.


Celý cyklus vychází z přesvědčení, že:

 • Abrahám, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, David nebyli teoretici, ale úspěšní vůdci;

 • Ježíš je především Mesiáš, prorok a učitel, ale také položil základy organizace prosperující již 2000 let;

 • manažerské principy obsažené v Písmu jsou překvapivě moderní a aktuální;

 • moderní organizace (včetně církví) potřebují kromě nadšenců a odborníků i praktické manažery schopné efektivně využívat dostupné zdroje;

 • (nejen) církve mají trvale hledat způsob, jak využít potenciál, možnosti a schopnosti těch, kdo jsou ochotni pracovat na společné vizi a cílech;

 • (nejen) církve musí trvale zhodnocovat hřivny na všech úrovních a rovinách soukromého, veřejného i mediálního prostoru.

KTF UK připravila kurzy pro ty, kdo si chtějí zvýšit manažerskou kvalifikaci praktickými zkušenostmi z podnikání a řízení úřadů, institucí, firem a rozličných aktivit, zkušenostmi zasazenými do kontextu biblické moudrosti a poučení z historie církve. Celý cyklus je zaměřen na ty, kdo se chtějí aktivně podílet na organizační, řídící a koordinační práci pro církve a církevní organizace. Může být ale užitečný i pro osobní rozvoj každého, kdo chce rozjet nebo změnit své podnikání, kdo chce organizovat neziskové a volnočasové aktivity, stejně jako pro všechny, kdo hledají uplatnění ve vedoucích a řídících funkcích ve státní správě, v organizacích, korporátních firmách a podnicích.


Program povede Ing. Roman Češka, věřící ekonom, manažer a podnikatel, ekonomický a investiční poradce a kouč, který své životní zkušenosti získal kromě jiného jako bývalý náměstek ministra, předseda výkonného výboru Fondu národního majetku, poslanec a ekonom pražského arcibiskupství.


Kontakt:



Místo konání

KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice


Cena

Kurzy zdarma

pro všechny studenty UK, pokud si je zapíší jako volitelné předměty.


Základní cena kurzů

 • Kurzy I., II. nebo III. zapsané jednotlivě: 2 400 Kč /kurz

 • Kurz IV.: 4 800 Kč


Zvýhodněný zápis kurzů

Možnost 1:

Kompletní cyklus (I.-IV. kurz)

 • 8 100 Kč

Sleva činí 3 900 Kč oproti prostému součtu cen kurzů (12 000 Kč).


Možnost 2:

Jeden kurz (I., II., nebo III.) + IV.

 • 2 400 Kč + 2 400 Kč = 4 800 Kč

Cena IV. kurzu je v případě, že ho účastník začne navštěvovat až současně s II. kurzem snížena na 1 600 Kč a až současně s III. kurzem na 800 Kč.


Možnost 3:

Je možné se přihlašovat na jednotlivé kurzy postupně v průběhu roku. Při zapsání do více kurzů je na každý další kurz sleva 500 Kč.

 • I./II. (2 400 Kč) + II./III. (1 900 Kč) = 4 300 Kč

 • I. (2 400 Kč) + II. (1 900 Kč) + III. (1 400 Kč) = 5 700 Kč


20 % sleva v případě všech možností přihlášení pro seniory s nárokem na důchod (U3V), studenty ostatních teologických fakult, kněze a trvalé jáhny působící v diecézích na území ČR, členy řádů a pracovníky církevních škol, charit a zdravotnických zařízení.


Pokud má někdo o výuku zájem, ale překážkou je pro něho vysoká cena kurzů, je možné absolvovat kurzy s podporou nadace SOTERIA, která je připravena cenu kurzů za ekonomicky potřebné uhradit. Kontaktujte předsedu její správní rady:

 • Ing. Roman Češka,  , tel. č.: 603543555


Přihlášení do kurzu a zaplacení poplatku

Poté, co vyplníte a odešlete přihlašovací formulář, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla

Specifický symbol: číslo kurzu


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Osvědčení o absolvování

K úspěšnému absolvování kurzu je nutné se účastnit min. 3/4 výuky a odevzdat závěrečný hodnotící formulář. Studenti UK za absolvování každé části obdrží 3 kredity. Všichni absolventi kurzu mohou na požádání obdržet osvědčení o absolvování kurzu.



Poslední změna: 15. září 2020 22:02 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty